FOTO: Najbolje ocenjena Muljava in Metnaj 

FOTO: Najbolje ocenjena Muljava in Metnaj 

-
0 95

Na Polževem so pripravili razglasitev letošnjega ocenjevanja urejenosti krajevnih središč v
občini Ivančna Gorica, ki ga je že peto leto organizirala Občinska turistična zveza Ivančna Gorica.
Komisijo sta letos najbolj prepričala Muljava med večjimi kraji in Metnaj med manjšimi.

Občinska turistična zveza Ivančna Gorica vsako leto izvede ocenjevanje urejenosti 12 krajevnih središč
v občini Ivančna Gorica, s posebnim poudarkom na stanju in urejenosti turistično-informacijskih točk
in njihove bližnje okolice, ki se nahajajo v vsaki krajevni skupnosti. Komisija je tudi letos tekom leta
opravila ocenjevanje v dveh različnih letnih terminih. Krajevna središča se ocenjuje v dveh različnih
kategorijah in sicer glede na velikost in turistično obiskanost.

Razglasitev nagrajenih krajev je tudi letos potekala na prireditvi v počastitev Svetovnega dne turizma,
ki jo je prostorih hotela na Polževem pripravilo Turistično društvo Polževo in Občinska turistična zveza
Ivančna Gorica. Predstavnike turističnih društev in krajevnih skupnosti sta nagovorila predsednik
Občinske turistične zveze Ivančna Gorica Pavel Groznik in župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad.
Po besedah predsednika Groznika so se turistična društva in krajevne skupnosti tudi letos prizadevali,
da so naša krajevna središča kazala čim bolj urejeno podobo. To je zlasti potrebno tam, kjer je večje
število obiskovalcev. Veseli ga tudi, da je Občina ravno letos pristopila k sprejemanju odloka po
katerem bo v bodoče možna obnova oz. odstranitev propadajočih objektov.

Zbrane je nagovoril tudi župan Dušan Strnad, ki se je zlasti zahvalil vsem tistim prostovoljcem, ki s
svojim delom pripomorejo k urejeni podobi naših krajev. Seveda se zaveda, da je potrebno še veliko
truda, se pa prizadevanja, kot npr. akcija »Za nami je čisto«, obrestujejo. Ob svetovnem dnevu
turizma je čestital vsem, ki delujejo na področju turizma, ob tem pa predstavil tudi najnovejše
aktivnosti Občine na tem področju. Občina Ivančna Gorica, Zavod Prijetno domače in Mestna
knjižnica Grosuplje so namreč skupaj s Fakulteto za turizem Brežice ter hrvaško občino Ivanec in
njenimi partnerji vstopili v partnerstvo za pridobitev sredstev iz projekta Interreg Slovenija-Hrvaška.

Pred kratkim je bila uspešno oddana tudi prijava na ta razpis z željo po financiranju modernizacije
Jurčičeve domačije na Muljavi in nadgradnji nanjo vezane turistične ponudbe. Veliko aktivnosti pa je
vloženih tudi v praznovanje prvega svetovnega dneva čebel maja prihodnje leto, ko bo v starem
mestnem jedru Višnje Gore postavljeno obeležje kranjski sivki, ki po svetu slovi kot ena najbolj
marljivih čebel. Za njen razvoj je bila zaslužna čebelarska družina Rothschütz, ki je v 19. stoletju
delovala na gradu Podsmreka pri Višnji Gori. V ta namen Občina Ivančna Gorica že pripravlja načrte za
oživitev poslopja stare šole v Višnji Gori, ki bo v celoti namenjeno čebelarskemu turizmu.
Predsednik Groznik in župan Strnad  sta opravila tudi slavnostno podelitev priznanj predstavnikom
nagrajenih krajev, ki so prejeli tudi knjigo Šentviško tisočletje izdano ob 1000-letnici župnije Šentvid
pri Stični.

Nagrajeni kraji v letu 2017 so:
Manjša   krajevna   središča:
METNAJ – zlato priznanje
ZAGRADEC –  srebrno priznanje
TEMENICA – bronasto priznanje

Večja   krajevna   središča:
MUJAVA – zlato priznanje
KRKA – srebrno priznanje
IVANČNA GORICA – bronasto priznanje

V kulturnem programu so nastopili otroci iz Vrtca Polžek iz Višnje Gore, harmonikar Maks Šušteršič,
recitatorka Lojzka Avajanos in povezovalka programa Manca Pirc.

(Gregor Stopar)