FOTO: Nenavaden vprašalnik-komu naši podatki?

FOTO: Nenavaden vprašalnik-komu naši podatki?

-
0 767

Marsikdo, ki ima življenjsko zavarovanje, ali je stranka bank, je v teh dneh prejel pošto omenjenih ustanov, kjer zahtevajo posodobitev vaših osebnih podatkov. Ob pregledu vprašalnika, pa se je marsikdo začudil nad vprašalnikom in tudi kam oz. komu naši osebni podatki ‘romajo.’ Samo upamo lahko, da so zadeve varne.

Iz Zavarovalnice Triglav so zadevo naslovil: Posodobitev o življenjskem zavarovanju. In res, v prvem delu obrazca zavarovalnica naproša podatke o zavarovalcu, medtem ko sta ostali dve tretjini obrazca namenjeni vašemu morebitnemu političnemu udejstvovanju.
In sicer pod točkami:
– politično izpostavljene fizične osebe, ki delujejo ali so v zadnjem letu delovale na vidnem položaju
-ožji družinski čalni politično izpostavljene osebe so….
-ožji sodelavci politično izpostavljene osebe so…
V nadaljevanju pa sledijotri vprašanja, kjer vas sprašujejo:
Ali ste izpostavljena oseba skladno z definicijo navedeno v točki 1 tega vprašalnika?
ožji družinski član iz točke 2 točke tega vprašalnika osebe, ki deluje ali je v zadnjih dvanajstih mesecih delovala na katerem od položajev v točki 1?
ožji sodelovec iz točke 3 tega vprašanja osebe, ki deluje ali je v zadnjih dvanajstih mesecih delovala na katerem od položajev v točki 1?

V primeru, da ste vsaj na eno od navedenih vprašanj odgovorili z DA, ste po zakonu opredeljeni kot politično izpostavljena oseba, zato vas zavarovalnica naproša, da navedete še podatke o vašem premoženjskem stanju ter podatke o izvoru sredstev in premoženja, ki so ali bodo, predmet poslovnega razmerja ali transakcij, ter kot dokazilo priložite še ustrezno dokumentacijo.

V zaključku sledi še izjava zavarovalnice, kjer piše, da s podpisom jamčite za točnost podatkov, ter da Zavarovalnici delujete, da v skladu s predpisi, ki ureja varstvo osebnih podatkov, obdeluje in hrani vaše osebne podatke izključno za namene, ki jih določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. O tem smo se pogovarjali tudi z direktorico za izvajanje osebnih zavarovanj pri Zav. Triglav, Martino Polančec, ki nam je zagotovila, da posodobitev izvajajo skladno z zakonom, ki je bil sprejet novembra lani in da svoje stranke preverjajo vsakih pet let.

Zanimivo je, da te podatke pridobiva zavarovalnice oz. tudi banke. In v zaključku izjave je navedeno, da s podpisom te izjave izrecno dovoljujete zavarovalnici za namene preverjanja verodostojnosti podatkov, navedenih v izjavi, pri upravljalcih javnih evidenc oz. pri pristojnih organih držav članic ali tretjih držav, konzularnih predstavništev in veleposlaništev teh držav Republiki Sloveniji, oz. pri slovenskem ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve, preverja verodostojnost navedb, podanih v tej izjavi.