FOTO: Novo mesto vstopilo v Jantarno leto

FOTO: Novo mesto vstopilo v Jantarno leto

-
0 195

V Novem mestu se je v četrtek, z mednarodno konferenco o jantarju in jantarnih poteh v Evropi ter odprtjem treh priložnostnih jantarnih razstav, uradno začelo Jantarno leto. Dogodek, ki ga Ministrstvo za kulturo uvršča med najpomembnejše kulturne vsebine v Sloveniji v letošnjem letu, je v navzočnosti župana
Mestne občine Novo mesto, veleposlanika Republike Poljske, vodje Ruskega centra znanosti in kulture, državne sekretarke Ministrstva za kulturo in drugih visokih gostov slavnostno odprl predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Leto 2017 je v Novem mestu v znamenju jantarja, dragocene okamenele smole, ki je eden
najpomembnejših zakladov novomeške arheološke dediščine. Dediščine, ki si zasluži posebno
vlogo v identiteti Novega mesta, saj ga postavlja v sam svetovni vrh železnodobnih najdišč.
Arheologi vsako leto izkopljejo nove dokaze o tem, kako pomembno vlogo je imelo območje
Novega mesta že v prazgodovini. V tistih časih je bil nakit iz jantarja statusni simbol, ki so si ga le
najuglednejši pomembneži uspeli zagotoviti preko jantarne poti, evropske trgovske povezave med
Baltikom in Sredozemljem, po kateri so v obdobju od bronaste dobe do 5. stoletja trgovali z
jantarjem. Novo mesto je v tem času predstavljalo enega od evropskih centrov jantarne poti, zato
se je tu ohranila množica jantarnih izdelkov.

Bogate najdbe, pomembnost Novega mesta kot arheološkega najdišča in ugled novomeških
arheologov so prireditelje mednarodne konference o jantarju in konference mest ob
jantarni poti iz San Marina prepričali, da konferenci v letu 2017 izjemoma zaupajo Dolenjskemu
muzeju v Novem mestu. Konferenci sta bili tudi spodbuda za obsežnejšo predstavitev jantarne
dediščine širši javnosti. Dolenjski muzej Novo mesto in Mestna občina Novo mesto sta ob
podpori Ministrstva za kulturo zato pripravila obilico spremljajočih dogodkov in prireditev,
povezanih z jantarjem, leto 2017 pa razglasila za Jantarno leto.

Mednarodni konferenci
Prireditve Jantarnega leta so se začele 20 aprila, s 4. mednarodno konferenco o starodavnih
poteh – jantarnih poteh v Evropi, ki bo potekala do 22. aprila. Konferenco je Dolenjskemu
muzeju v izvedbo izjemoma zaupal stalni organizator, združenje C.I.V.I.A. (Mednarodni
raziskovalni center antičnih cest in načinov komunikacije med ljudmi) iz San Marina. Na konferenci
sodeluje več kot 40 uglednih arheologov, umetnostnih zgodovinarjev in drugih
strokovnjakov iz Evrope, Argentine in Združenih držav Amerike. Ob konferenci o jantarnih
poteh danes poteka tudi 2. mednarodna konferenca mest ob jantarni poti »Turizem na
stičišču arheologije in industrije«. Namenjena je povezovanju mest, ki ležijo med Baltikom in
Jadranom in skozi katera je do zgodnjega srednjega veka potekal transport jantarja, cilj pa je
predvsem turistično povezovanje s poudarkom na povezavi kulturnega in industrijskega turizma.
Predvidenih je več kot 130 udeležencev, med predavatelji pa bodo predstavniki mest iz Italije,
Avstrije, Poljske, Slovaške in Slovenije.

Jantarne razstave
Konferenci spremljajo otvoritve treh razstav, ki bodo v Dolenjskem muzeju na ogled do 30.
septembra 2017. V sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije, Pokrajinskim muzejem Ptuj –
Ormož, Pokrajinskim muzejem Celje, Pokrajinskim muzejem Kočevje, Prirodoslovnim muzejem
Slovenije, novomeško enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter Arheološkim
muzejem iz Gdanska je nastala osrednja arheološka razstava Jantar – dragulji Baltika v
Novem mestu. Predstavlja izbor arheološkega jantarnega gradiva, ki so ga izkopali na
Slovenskem in izvira iz obdobij od bronaste dobe do antike, hranijo pa ga različne slovenske
institucije. Poleg tega so razstavljeni kosi surovega jantarja in jantarni arheološki predmeti iz
Arheološkega muzeja v Gdansku.

Spremlja jo razstava Jantarne sobe iz palače Katarine Velike iz Sankt Peterburga. Izdelana
iz okamnele smole iglavcev in umetniško okrašena, je nekoč veljala za eno od svetovnih čudes.
Mojstrstvo izdelovalcev, barvitost jantarja ter pestra zgodovina in usoda te najslavnejše sobe je v
sodelovanju z Muzejem iz Sankt Peterburga predstavljena na panojih.
Na tretji razstavi Jantar in oblika je Mednarodno jantarsko združenje iz Gdanska pripravilo
prodajno razstavo moderno oblikovanega nakita iz jantarja. Razstavo bo spremljala delavnica
izdelave jantarnega nakita, ki jo bo vodil poljski arheolog in oblikovalec jantarja Eryk Popkiewicz.

Spremljajoče prireditve
Na novomeškem Glavnem trgu so danes razstavili tudi primerek surovega jantarja, Jantarnemu
letu v čast pa je bila zasnovana tematska jantarna pot, katere del je obisk muzejskih razstav.
Prične se na arheološkem najdišču Kapiteljska njiva, nadaljuje do stolnice svetega Nikolaja, ene
najbolj prepoznavnih znamenitosti Novega mesta, zavije mimo Dolenjskega muzeja in se zaključi
v osrednjem delu mesta, na Glavnem trgu. V jantarno rdečo barvo so v tem letu prav tako zavite
turistične aktivnosti in dogodki, ki bodo skozi celo leto potekali v Novem mestu (festival
železnodobnega življenja in kulinarike Praznik situl, Noč nakupov, družinski praznik Noč na
Krki, prireditev Skoki v Krko in druge …).