FOTO: Novomeški atleti zbrani in vabijo

FOTO: Novomeški atleti zbrani in vabijo

-
0 141

V petek so se v Atletskem klubu Krka zbrali na letnem zboru članov, kjer so izvolili delovno
predsedstvo, podali poročilo o delu v letu 2016 in plan dela v letu 2017, finančno poročilo in poročilo
nadzornega odbora o finančnem poslovanju v letu 2016. Podelili pa so tudi priznanja za dosežke v
letu 2016. Vsako leto se zbere več članov kluba, atletov in staršev, kar je dokaz dobrega in planskega
dela v klubu. Vsako leto je novo poglavje, ki ga pišejo delujoči v klubu in s sistematičnimi rešitvami
strmijo k napredku, tako glede delovanja kluba, kot rezultatov. Predsednik kluba, Mario Mohorović,
je predstavil tudi nekaj aktualnih dogodkov, ki jih bo klub izpeljal v letu 2017.

Vabijo vas na 18. Novomeški tek, julija bo mednarodni atletski miting, jeseni pa prireditev ob obeležitvi 130. obletnice prvega zapisa o atletiki v Sloveniji.