FOTO: Novomeški Skriti park

FOTO: Novomeški Skriti park

-
1 818

V sredo, 25. aprila ob 17:30 se je na večini obiskovalcem neznani lokaciji v mestnem jedru zbralo preko 50 obiskovalcev, predvsem prebivalcev Krajevne skupnosti Center, ki so prišli na otvoritev t.i. Skritega parka. Skriti park so predstavniki sveta KS Center ter člani Odbora za prostor KS Center poimenovali zemljišče v centru Novega mesta, na severni strani kareja med Rozmanovo in Vrhovčevo ulico, ki je bila doslej zanemarjena, zaraščena in zapostavljena. Dostop do parka je po ozkem stopnišču z Vrhovčeve ulice.

V prejšnjem letu je Krajevna skupnost Center zemljišče uredila. Ideja za ureditev je nastala v okvira Odbora za prostor KS Center, ki je bil ustanovljen prav tako v preteklem letu. Idejno zasnovno in nadzor nad izvedbo delo sta izvajali arhitektki, članici omenjena odbora in krajanki KS Center Urška Račečič Skrt in Natalija Zanoški. Za izvedbo je poskrbelo podjetje Trata d.o.o., za svetovanje pri zasaditvi pa dr. Peter Železnik, prav tako sokrajan KS Center. Zasnovo in izvedbo urbane opreme je priskrbelo Društvo Est=etika v sodelovanju s Srednjo gradbeno, lesarsko in vzgojiteljsko šolo Šolskega centra Novo mesto v sklopu razpisa MONM za projekte na področju kulture v letu 2017.

Ureditev parka sta financirali Krajevna skupnost Center in Mestna občina Novo mesto. Skriti park sta s kratkim nagovorom slovesno otvorila oziroma »razkrila«, kot se je izrazil predsednik KS Center Matija Škof, slednji in župan MO Novo mesto Gregor Macedoni. Škof je ob tem poudaril, da je park namenjen druženju, spoznavanju in preživljanju prostega čas ter izrazil željo, da bo park v te namene dodobra izkoriščen.

Park bo v letošnjem letu doživel svojo drugo fazo prenove. Opremljen bo z nekaterimi lesenimi elementi in dodatno zasaditvijo.

(Foto: KS Center)