FOTO: O prenovi mestnega jedra

FOTO: O prenovi mestnega jedra

-
0 327

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, predsednik urbanističnega sveta Mestne občine Novo mesto Tomaž Slak in prof. Jurij Kobe iz skupine ATELIER arhitekti so včeraj popoldne na rotovžu predstavili potek prenove mestnega jedra. V prvem sklopu bosta prenovljena Glavni trg in del Rozmanove ulice. Projektiranje se zaključuje 15. januarja 2017, do konca januarja bo sledila objava razpisa za izvajalca. Mestna občina Novo mesto pridobitev evropskih kohezijskih sredstev za to naložbo pričakuje v avgustu 2017 in s tem začetek fizičnih del na terenu.

Prenovljene površine na Glavnem trgu dajejo prednost pešcem in kolesarjem, obenem pa omejujejo tranzitni promet skozi središče mesta. Zgornji del trga se za promet v celoti zapira, s čimer se spreminja tudi prometni režim. Promet bo potekal obratno od sedanje ureditve, enosmerno, skozi Kandijski most pa bo možen samo izvoz iz mestnega jedra. Celotna obnova bo predvidoma potekala deset mesecev. Vrednost prenove Glavnega trga in dela Rozmanove ulice znaša 5,8 milijonov evrov.

Hkrati v neposredni okolici mestnega jedra poteka nekaj drugih projektov, ki bodo omogočili, da se poveča oziroma ohrani trenutno število parkirišč. Vzpostavljeno je parkirišče v Kandiji, urejenih bo novih 20 parkirnih mest na Trdinovi ulici, načrtovana so tudi parkirišča v sklopu novega objekta, ki bo zgrajen na Novem trgu 6 ter parkirišča ob Težki vodi in pod upravno enoto. Prav tako je v delu projekt garažne hiše pod Kapitljem.

Na dvostopenjskem javnem arhitekturnem natečaju, ki se je zaključil marca 2016 in je podlaga za projektiranje prenove mestnega jedra Novega mesta, je zmagala rešitev skupine ATELIERarhitekti, ki jo sestavljajo prof. Jurij Kobe, Nataša Blažko, Maja Kovačič, Tanja Paulin, Peter Plantan in Urša Podlipnik. V sklopu celovite ureditve so načrtovani še obnova Rozmanove ulice do garažne hiše Novi trg, Kastelčeve ulice, Linhartove ulice, spodnjega dela Prešernovega trga med Kastelčevo ulico in Rozmanovo ulico ter kandijskega križišča.