FOTO: Odprtje nove prometne ureditve

FOTO: Odprtje nove prometne ureditve

-
0 436

Občina Ivančna Gorica, OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični in Krajevna skupnost Šentvid pri Stični vabijo na slovesno odprtje nove prometne ureditve na območju vzgojno-izobraževalnih ustanov v Šentvidu pri Stični. Svečanost bo v petek, 23. septembra 2016, ob 18. uri. Ob tej priložnosti bo potekala tudi obeležitev izgradnje mozaikov na podporni steni, ki je bila zgrajena v sklopu nove prometne ureditve.

Občina Ivančna Gorica je v letošnjem letu dokončala projekt nove prometne ureditve v okolici šole in vrtca v Šentvidu pri Stični. Z izgradnjo površin za pešce in novih parkirnih površin se je bistveno izboljšala prometna varnost v tem delu kraja, zlasti pa varnost pešcev.

V času gradnje je nastala tudi ideja o umetniški okrasitvi betonske podporne tene ki je bila zgrajena ob pločniku na južnem delu vrtca. Kamnite plošče, ki so bile predvidene v okrasnih nišah so nadomestili mozaiki (priložene fotografije izdelovanja), ki so jih ustvarjali šolarji in številni krajani organizirani po društvih in drugih organizacijah v kraju. Mozaiki so bili izdelani po likovnih predlogah na temo Življenje našega dreves.

Ob tej priložnosti bo predstavljena tudi monografija v kateri je opisan projekt izdelave mozaikov sliki in besedi.