FOTO: Orožje prodajal na spletni tržnici

FOTO: Orožje prodajal na spletni tržnici

-
0 186

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana
(v nadaljevanju SKP PU Ljubljana) so v sodelovanju z Upravo kriminalistične
policije Generalne policijske uprave in tujimi varnostnimi organi od meseca
junija 2016 dalje zbirali obvestila o slovenskem državljanu, ki je preko
spletnega omrežja »Darknet« prodajal prepovedano orožje in si na ta način
protipravno pridobival nesorazmerno premoženjsko korist.

Z izvajanjem klasičnih in prikritih preiskovalnih ukrepov je bilo
ugotovljeno, da je 39-letni slovenski državljan z območja Ljubljane pri
izvrševanju kaznivih dejanj Nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem
ali eksplozivi po 307 členu KZ-1C sodeloval s 33-letnim državljanom RS iz
okolice Ljubljane. Oba osumljena sta delovala na način, da je 39-letni
osumljenec najprej na spletnem omrežju »Darknet« – t. i. temni splet na
spletni tržnici objavil svoje ponudbe za prodajo prepovedanega orožja, se
nato dogovoril s spletnimi kupci, nato pa mu je 33-letni osumljenec
naročeno prepovedano orožje tudi dostavil na dogovorjeno mesto na območju
Ljubljane. V nadaljevanju je 39-letni osumljenec to orožje primerno
zapakiral, da ga ob morebitnih kontrolah ne bi bilo moč zaznati, nato pa ga
je preko poštno logističnih centrov (za pošiljanje paketov) poslal naprej
dogovorjenim kupcem na območju držav EU (Francija, Nizozemska, Švedska,
Velika Britanija, Italija) ali zunaj meja EU (Norveška).

V dveh primerih sta osumljena tako prodala celo dve avtomatski puški (v
enem primeru AP M70 – t.i. Kalašnikov, skupaj z nabojnikom in 30 naboji, v
drugem primeru pa avtomatsko puško Zagi tip M91). Oba osumljena se pri
prodaji tovrstnega orožja nikakor nista ozirala na morebitne posledice ali
kupce, kljub temu da bi se morala zavedati, da je uporaba prav te vrste
orožja – avtomatskih pušk, namenjena izključno za izvrševanje najhujših
oblik kaznivih dejanj zoper življenje in telo ter premoženje.

Poleg avtomatskih pušk sta osumljena preko spletnega omrežja Darknet
ponujala in tudi prodala še večje število nabojev različnih kalibrov
(zaznanih oz. realiziranih vsaj sedem preprodaj oz. preko 400 nabojev),
dimne ročne bombe in topovske udare (simulacija topovskega ognja), poleg
tega pa tudi plinsko pištolo Walther P99 s 60 naboji, ki je primerna za
predelavo v pravo orožje. Vse našteto je na seznamu prepovedanega orožja
oz. orožja, katerega promet je omejen.

Plačilo za dostavljene pakete sta oba osumljena po zaključku posameznega
kaznivega dejanja – to je po uspešno izvedeni dostavi prepovedanega orožja
– prejemala preko denarnega sredstva Bitcoin, kamor so morali kupci
vplačati dogovorjeno ceno. V nadaljevanju sta ta plačila v valuti Bitcoin
dvignila na Bitcoin avtomatih na območju Ljubljane in nato zamenjala v
denarno valuto Euro. Dobiček sta si zatem tudi sorazmerno razdelila glede
na vložek in trud posameznega osumljenega (organizacija nabave orožja,
ustrezno pakiranje in pošiljanje preko poštno logističnih centrov).

Z izvajanjem ukrepov (klasičnih in prikritih preiskovalnih ukrepov) so
kriminalisti z izsledki zaznali tudi to, da si je eden izmed osumljenih v
tem času priskrbel tudi več ponarejenih bankovcev v apoenih po 20 evrov, ki
jih je nato z namenom pridobitve premoženjske koristi razpečeval in na ta
način izvrševal kaznivo dejanje Ponarejanja denarja po členu 243 KZ-1C. Del
ponaredkov je dal tudi znanki z območja Nove Gorice z namenom, da jih ta
izroči bratu za poplačilo dolga, ki ga je imel 39-letni Ljubljančan do
njega, vsi pa so se strinjali, da plačilo dolga lahko opravi s ponaredki.

V obširni večmesečni usmerjeni preiskavi je bila uporabljena kombinacija
klasičnih in prikritih preiskovalnih ukrepov, ki jih je usmerjalo
Specializirano državno tožilstvo RS. Kriminalisti SKP PU Ljubljana so ob
zaključku izvajanja vseh ukrepov in v sodelovanju s tujimi varnostnimi
organi, 13. 12. 2016, zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega
dejanja Nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva po 307/I
členu Kazenskega zakonika (KZ-1C), odvzeli prostost in odredili pridržanje
dvema državljanoma R Slovenije (39-letnik z območja Ljubljane in 33-letnik
iz okolice Ljubljane).

V sklopu zaključne operacije in z izvedbo hišnih preiskav na več naslovih
so kriminalisti SKP PU Ljubljana pri obeh osumljenih našli in zasegli
ponarejen denar – 32 bankovcev v apoenih po 20 Eurov z enakimi serijskimi
številkami in bankovec za 50 Eurov ter večjo količino prepovedanega orožja.
Najdeno je bilo 2 samokresa cal. 9mm, 2 ročni bombi (1x M75 in 1x M50), 5
dimnih ročnih bomb, 7 vložkov za dimne ročne bombe, svetlobno ročno
granato, 4 šok bombe, vadbene vžigalnike, vžigalne vrvice, približno 2500
nabojev različnih kalibrov, med njimi tudi prebojne, zažigalne in take z
odrezano konico, teleskopske palice, več različnih bodal, itd…

Poleg tega je bilo zaseženih tudi več računalniških naprav, nosilcev
podatkov in potrdil, ki dokazujejo, da sta navedeno orožje dejansko
preprodala kupcem iz različnih evropskih držav. Prav tako so kriminalisti
zasegli pravi denar in zlato v vrednosti več tisoč evrov, našli pa so tudi
zaenkrat še neznane snovi v manjših količinah, za katere sumijo, da
vsebujejo prepovedno drogo.

Vsi zaseženi predmeti so bili pregledani in ugotovljeno je bilo, da so v
uporabno delujočem stanju, ter v skladu z nacionalno zakonodajo (Zakon o
orožju- Zoro-1) uvrščeni v kategorijo »Prepovedanega orožja« katerega
posest posamezniku je prepovedana.

Oba osumljena, državljana RS sta bila na podlagi vseh zbranih obvestil,
zaradi utemeljenega suma storitve 11 (enajstih) kaznivih dejanj Nedovoljene
proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva po 307/I členu Kazenskega
zakonika (KZ-1C) in 1 (enega) kaznivega dejanja Ponarejanja denarja po čl.
243/I in II KZ-1C, 15. 12. 2016 izročena na zaslišanje k dežurnemu
preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zoper oba
osumljena odredil pripor.

Z do sedaj izvedenimi ukrepi so kriminalisti SKP PU Ljubljana ugotovili, da
sta si oba osumljena v času izvrševanja kaznivih dejanj, ki se glede na
izsledke zbranih obvestil ocenjuje, da v roku enega leta (od meseca
novembra 2015 dalje) na ta način protipravno pridobila za cca. 15.000 evrov
premoženjske koristi.

Pri obravnavi navedenih kaznivih dejanj je pomembno tudi to, da sta bila
oba osumljena zaposlena kot varnostnika v dveh različnih podjetjih za
varovanje oseb in premoženja, torej osebi, od katerih bi upravičeno
pričakovali spoštovanje zakonov in skrb za varnost ljudi in premoženja,
vendar tega s svojimi dejanji oz. izvrševanjem kaznivih dejanj nista
izpolnila. Prav tako je tudi osumljenka za razpečevanje ponarejenjega
denarja z območja Nove Gorice zaposlena kot varnostnica.

Preiskava se seveda nadaljuje, saj je bilo ugotovljeno, da sta osumljena na
Darknetu delovala že dalj časa in tako obstajajo utemeljeni razlogi za sum,
da sta še pred pričetkom kriminalistične preiskave uspela preprodati še več
prepovedanega orožja, na kar kažejo tudi nekateri komentarji na spletu. V
tem delu bomo nadaljevali z izmenjavo podatkov s tujimi varnostnimi organi,
skušali te sume potrditi in po možnosti odkriti še kakšnega kupca
prepovedanega orožja.

SKP PU Ljubljana se po zaključku preiskave zahvaljuje predvsem Europolu,
kajti edino z načrtno usmerjenim delom ter angažiranostjo držav znotraj in
zunaj območja EU, je bilo moč zagotoviti dokaze za uspešno preiskavo teh
kaznivih dejanj.
Porast števila kaznivih dejanj na temačnem spletu – omrežju Darknet –
predstavlja nov izziv za policijske preiskovalce

Evropol in policije držav EU v zadnjih letih zaznavajo porast kaznivih
dejanj na t.i. temačnem spletu oziroma omrežju Darknet. Storilci
uporabljajo temačen splet za razširjanje in ponujanje prepovedanih vsebin
in storitev. Znotraj tega omrežja se trguje z orožjem, prepovedanimi
drogami, napravami za ponarejanje denarja in bančnimi karticami, gradivi v
povezavi s spolnimi zlorabami otrok, ukradenim blagom, kemijskimi
spojinami, zdravili, hekerskimi orodji in drugim prepovedanim blagom.
Ponujajo pa se tudi storitve, kot so tihotapstvo, ponarejanje denarja in
dokumentov, nove identitete, pranje denarja, storitve plačancev ipd.

Slovenska policija je v zadnjem letu zaključila dve mednarodni preiskavi, v
katerih so storilci za ilegalno trgovino s prepovedano drogo in orožjem ter
eksplozivi uporabljali Darknet omrežje.

Pri preiskovanju kaznivih dejanj, ki se izvajajo v povezavi z omrežjem
temačen splet (ang. Darknet), se policija sooča z novim načinom
preiskovanja, saj je celotno omrežje tehnično zasnovano z namenom
zagotavljanja anonimnosti vseh udeležencev in tajnosti komunikacij ter
transakcij. Pri spopadanju zoper kriminaliteto na tem področju se policija
sooča z izzivom, kako na zakonit način zaznavati tovrstno kriminaliteto,
identificirati komunikacijska sredstva, identificirati storilce in
zavarovati dokazno gradivo. Za uspešno preiskovanje kaznivih dejanj v
povezavi z omrežjem temačen splet smo pravosodno ministrstvo pozvali k
iskanju ustreznih zakonskih rešitev in tudi sami predlagali nekatere nove
ukrepe, ki pa v trenutno obravnavano novelo ZKP-N žal niso bili vključeni.

Na področju klasičnega tihotapljenja orožja pa Slovenijo zaznamuje njen
geostrateški položaj, saj se nahaja t.i. Balkanski poti, po kateri
kriminalne združbe tihotapijo najrazličnejšo blago, in sicer orožje,
eksploziv, prepovedano drogo in ljudi iz držav Zahodnega Balkana v države
Evropske unije. Glede na konkretne primere tihotapljenja, trende in
operativne ugotovitve zadnjih nekaj let lahko zaključimo, da so bivše
republike Jugoslavije eden od primarnih izvorov orožja, eksploziva in
improviziranih eksplozivnih naprav. Slovenija v obravnavanih primerih
nastopa predvsem kot tranzitna država in le v omejenem obsegu kot ciljna.

Slovenska policija sicer aktivno sodeluje v vseh projektih Evropola in
Interpola v povezavi z bojem proti ilegalni trgovini z orožjem.