FOTO: OZRK Nm z letnim preletom dela

FOTO: OZRK Nm z letnim preletom dela

-
2 163
cof

Območno združenje Rdečega križa Novo mesto (OZRK Novo mesto) je na novinarski konferenci predstavilo celoletno aktivnost združenja.

1. SOCIALNE POMOČI V LETU 2017
Delitev prehranskih paketov je potekala vsak mesec, pomoč prejema 250 družin, pomagamo pa tudi z občasnimi pomočmi, ki jo prejema še 550 družin štirikrat letno. Letos smo razdelili 1497 rednih paketov in 2069 izrednih prehranskih paketov, skupaj 60.000 kg hrane.

Na nas se obračajo tudi posamezniki in družine s prošnjami za plačilo najnujnejših življenjskih stroškov za najemnine, ogrevanje, dodatno zdravstveno zavarovanje, elektrike, komunale, obnovo prostorov. Tako pomoč je letos zaprosilo 149 družin, prejelo pa 122 v skupni vrednosti 13.483 eur.

V začetku šolskega leta 2017/2018 smo razdeljevali 147 naročilnic za nabavo šolskih potrebščin za osnovnošolce in srednješolce iz družin v stiski v vrednosti 8.898 eur. Tudi v tem šolskem letu imamo 21 dijakov in študentov, ki prejemajo štipendije donatorjev preko OZRK Novo mesto. V ta namen smo razdelili že 5.520 eur.

V skladišču smo imeli 482 uporabnikov, ki so prišli po obleko in obutev, razdelili smo 4000 kg oblačil. Posredovali smo 634 kosov pohištva. Dnevno se pri nas oglašajo ljudje, ki potrebujejo svetovanje in individualni razgovor, skupaj se jih je oglasilo 520.

V razdelilnici hrane, ki jo je obiskovalo sedem uporabnikov, je bilo 1335 razdeljenih obrokov v vrednosti 4.446 eur. Nudili smo tudi pranje perila, ki so se ga poslužili 120-krat in 96-krat tuširanje v kopalnici.
V Sklad za pomoč ljudem v stiski smo letos zbrali 25.857 eur, sredstva je prispevalo 135 donatorjev. Za plačila in pomoči smo porabili 27.901 eur. Pokrovitelj sklada je Krka, d.d., z znatno vsakoletno donacijo.

2. AKCIJA POMAGAJMO DRUŽINI RAJK
FOTO: OZRK Nm z letnim preletom delaDružina Rajk iz Podhoste pri Dolenjskih Toplicah je zaradi svoje drugačnosti posebna družina. Mama Alenka, pokojni oče Boris in sin Mitja so posebni, sin Matej bi lahko živel normalno življenje, če ga odraščanje v drugačni družini ne bi zaznamovalo in izločilo. Družina živi v več kot 200 let stari hiši, ki nezadržno propada. Režiser Rok Biček je družino spremljal, snemal in ji pomagal skoraj 10 let. Tako je nastal impresiven in vznemirljiv dokumentarni film Družina, ki, nagrajen v Locarnu in Portorožu, začenja pot v slovenske kinematografe in na tuje festivale. Alenka Sivka, novinarka Zarje, se je po ogledu filma odpravila k družini in v reviji objavila članek Življenje pretresljivejše od filma.

V slabih dveh mesecih, kar poteka humanitarna akcija za obnovo Rajkove hiše, je pomoč prispevalo 70 donatorjev. Množično so akcijo podprle krajevne organizacije RK, občina Dolenjske Toplice z županom, Veselim teatrom in OŠ Dolenjske Toplice ter številni mediji. Sredstva smo zbrali s predvajanjem filma Družina in zbiranjem prostovoljnih prispevkov pred in po filmskih predstavah. V akcijo so se vključili številni posamezniki, nekatera podjetja in društva. Zbrana vsota se počasi približuje polovici od potrebnih 41.658,18 evrov. Osem podjetnikov oz. obrtnikov je ponudilo pomoč v materialu in delu.

V januarju nadaljujemo z zbiranjem sredstev ob rednem predvajanju filma Družina, z zbiranjem prostovoljnih prispevkov in nakazili na naš tekoči račun. Iščemo tudi donatorje ali izvajalce z ugodnimi ponudbami za gradbena, elektroinstalacijska, mizarska in slikopleskarska dela ter za stavbno pohištvo.
Na OZRK zaključujemo leto z optimizmom in upanjem, da nam bo v letu 2018 uspelo izpeljati obnovo hiše in Rajkovim omogočiti boljše življenjske pogoje.

3. DOLGOTRAJNI PROGRAM SOCIALNE AKTIVACIJE »KREATIVEN IN SOCIALNO VKLJUČEN«

Območno združenje Rdečega križa Novo mesto od avgusta 2017 do junija 2019 izvaja dolg program socialne aktivacije, ki smo ga poimenovali »Kreativno vključen in socialno opolnomočen«, na kratko tudi »Kreativen«.

FOTO: OZRK Nm z letnim preletom delaOZRK Novo mesto je bilo izbrano na javnem razpisu za sofinanciranje projektov Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi. Cilj projekta je opolnomočenje ranljivih skupin prebivalstva in izboljšanje njihove zaposljivosti, preko razvijanja socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc ter s povezovanjem različnih deležnikov lokalnega okolja. Gre za premik od pasivne k aktivni socialni politiki in za aktivno urejanje socialnega položaja ter za ponovno vključitev udeležencev na trg dela, kjer je to mogoče.

Dolgi programi socialne aktivacije trajajo 11 mesecev. V projektnem obdobju od septembra 2017 do izteka junija 2019 se bosta izvedla dva dolga programa socialne aktivacije, z vključitvijo 40 oseb iz ciljne skupine nezaposlenih, prejemnikov denarne socialne pomoči. Program je razdeljen na pet vsebinskih sklopov oz. modulov. V programu socialne aktivacije udeležencem posredujemo vsebine iz različnih področjih. Program je za vključene osebe iz ciljne skupine brezplačen.

Januarja 2018 bodo udeleženci socialne aktivacije začeli z usposabljanjem s področja kulinarike, gostinstva in turizma, v sodelovanju s partnerjem pri projektu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. Pridobljene kompetence jim bodo omogočale pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije kuharskega pomočnika. »Kreativno vključen in socialno opolnomočen« udeležencem omogoča še pridobitev kompetenc, znanj in spretnosti s področja ponovne uporabe, modnega preoblikovanja tekstilij, podjetniškega načina razmišljanja, IKT, angleškega jezika ter možnost vključevanja v prostovoljne aktivnosti. Opravili so tudi trening osebnih potencialov in s svojo aktivnostjo, kreativnostjo in vztrajanjem vsakodnevno dokazujejo svoj pogum, pozitivno naravnanost ter odločenost, da naredijo korak naprej. Zaželimo jim vse dobro tudi v prihajajočem letu! Projekt je finančno podprt s sredstvi Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

4. DELO Z MLADIMI IN NATEČAJ »KER NAM JE MAR«

Konec septembra smo na OZRK Novo mesto pripravili srečanje za mentorje in socialne delavce iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Predstavili smo jim načrtovane dejavnosti za tekoče šolsko leto in jih povabili k sodelovanju. S svojimi mentorji in prostovoljci predstavljamo delo RK tudi otrokom. Tako so nas (24. 10.) obiskali otroci 4. in 5. razreda iz OŠ Brusnice, ki so se urili v nudenju prve pomoči, v skladišču pripravili prehranske pakete in izdelali plakate Pomagamo. Prostovoljki, ki izvajata dejavnosti za vrtičkarje, sta bodočim vzgojiteljem na Srednji vzgojiteljski šoli predstavili učno uro s Križem kapico (6. 11.).

FOTO: OZRK Nm z letnim preletom dela
cof

Za osnovnošolce smo septembra razpisali natečaj za izdelavo razglednic Ker nam je mar. Učenci naj bi z risbico in sporočilom obogatili prehranske pakete za naše uporabnike. Na natečaj (do 15. 11.) se je odzvalo 12 osnovnih šol in 4 dnevni centri s 323 izdelki. Komisija je izbrala 15 razglednic, ki jih je izdelalo 16 učencev od 1. do 9. razreda. V tednu Rdečega križa bodo učenci in mentorji prejeli priznanja in nagrado – enodnevni izlet na Debeli rtič. Izbrane razglednice smo natisnili in dodali v prehranske pakete, decembra pa pripravili tudi razstavo v naših prostorih.

Nekaj srednješolcev sodeluje v Klubu mladi za boljši svet. Tedenska srečanja dopolnjujejo z vključevanjem v številne dejavnosti, kot so preventivni zdravstveni program z Romi Zdravo in Zbiramo hrano. Lahko prispevaš? V Mercatorju v Bršljinu in Mačkovcu (16. 12.) so se jim pri zbiranju hrane pridružili naši štipendisti, dijaki Gimnazije Novo mesto in Srednje zdravstvene šole.

Dijaki Gimnazije Novo mesto pripravljajo decembra že tradicionalno prireditev z našimi uporabniki in izvedejo Gimnazijskega Božička za starejše. Prireditev je izvedel 3. k razred (22. 12.), pri Božičku je z zbiranjem sredstev sodelovala skoraj cela gimnazija, akcijo pa je izpeljal 3. b razred. Dijaki so pripravili 35 daril za starejše in nakupili čokolade za prehranske pakete.