FOTO: Pametna specializacija

FOTO: Pametna specializacija

-
0 115

Ob izidu razpisa na FIŠ okrogla miza o sodelovanju akademske sfere v luči pametne specializacije.
Na današnji okrogli mizi na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) so se prisotni pod
vodstvom moderatorja dr. Janeza Povha (FIŠ) pogovarjali o sodelovanju v slovenskem akademskem
prostoru v luči strategije pametne specializacije. Okrogla miza se je časovno poravnala s težko
pričakovanim izidom prvega razpisa v okviru te strategije.

Na okrogli mizi so sodelovali dr. Romana Jordan z Inštituta Jožef Stefan, dr. Peter Virtič z Univerze v
Mariboru, dr. Tomaž Deželan s Fakultete za družbene vede in Marko Hren iz Službe Vlade RS za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko. Med glavnimi cilji okrogle mize je bil po besedah moderatorja, dr. Povha,
prispevek k sodelovanju med akademskimi ustanovami na področju pametne specializacije.
O pametni specializaciji na Fakulteti za družbene vede je Tomaž Deželan povedal, da imajo dobre izkušnje
z določenimi področji različnih evropskih programov, opozoril pa je, da obstaja neskladje med tem, kako
raziskovalna povezovanja tečejo in realizacijo na gospodarskem področju.

Predstavnica Inštituta Jožefa Stefana, Romana Jordan, je opozorila na potrebo po interdisciplinarnem
sodelovanju. »Na pametno specializacijo smo se skušali ustrezno pripraviti, znotraj Inštituta smo sprožili
sodelovanja, kar se nam zdi izredno pomembno,« je povedala. Hkrati je tudi pozdravila Izid prvega razpisa
pametne specializacije, do česar je prišlo tik pred pričetkom okrogle mize.

Peter Virtič je spregovoril o projektu inovativne tehnologije, ki ga izvaja Univerza v Mariboru. Poudaril je
aktivnosti mariborske univerze na različnih področjih pametne specializacije. Opozoril je, da gre evropska
strategija v smer spodbujanja srednje velikih in malih podjetij, sami pa se skušajo osredotočiti na manj
znana, srednje velika podjetja, kar pa ni enostaven proces.

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko si po Hrenovih besedah želijo čim več
odgovorov na različne neznanke. Kot je dodal, je veliko lažje, če je na terenu vse jasno, »če so strateška
partnerstva živa in živahna in akterji vedo, za kaj gre«. Hkrati je izrazil prepričanje o dobri pripravljenosti
in kakovosti projektov, ki bodo kandidirali na danes objavljenem razpisu.

V zvezi z naslovno temo, torej sodelovanjem akademskih institucij v luči pametne specializacije, je Peter
Virtič poudaril, da mora biti sodelovanje resnično dobronamerno. »Če se zadeve pravilno nastavijo, lahko
vse raziskovalne ustanove dobro razvijajo svoje aktivnosti,« je razmišljal. Z njim se je strinjala tudi
Jordanova, ki je dodala, da se povezovanje v luči pametne specializacije sicer spodbuja, hkrati pa se mora
temu prilagoditi celotno okolje.