FOTO: Plačevanje položnic brez provizij

FOTO: Plačevanje položnic brez provizij

-
3 1463
Z novembrom je v Novem mestu zaživela mestna blagajna, na kateri lahko občani vse položnice, ki jih izdaja Mestna občina Novo mesto, poravnajo brez plačila provizije. Za storitve mestne blagajne je bila preko javnega poziva izbrana Delavska hranilnica. K projektu lahko pristopijo tudi ostali javni zavodi in podjetja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto.
Poslovalnica Delavske hranilnice na Glavnem trgu 10 je že označena z nalepkami mestne blagajne, odprta pa je od ponedeljka do petka, med 8.30 in 17.00. Plačila provizije so oproščene fizične osebe s stalnim bivališčem v Mestni občini Novo mesto.
Ob plačilu posameznega plačilnega naloga bo del provizije subvencionirala Mestna občina Novo mesto, za preostali del pa izbrana finančna institucija vse občane oprosti plačila, tako da je posledično storitev plačevanja plačilnih nalogov za občane v celoti brezplačna.
Zaenkrat  lahko občani brez provizije plačajo položnice Mestne občine Novo mesto, v projekt pa se lahko vključijo tudi ostali javni zavodi in podjetja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto. K pogovorom z Delavsko hranilnico sta že pristopili Komunala in Zarja. Po trenutnih ocenah bo preko sistema občinske mestne blagajne plačanih več kot 2.000 položnic mesečno.