FOTO: Podpis za vrtec in električna polnilnica

FOTO: Podpis za vrtec in električna polnilnica

-
0 141

Občina Dolenjske Toplice je sklenila pogodbo o izdelavi projektne dokumentacije za novi devet oddelčni   vrtec v Dolenjskih Toplicah. Pogodba, ki jo je župan Jože Muhič, podpisal z izbranim projektnim birojem Studio Formika iz Cerknice, obsega izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo.

Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini dobrih 24.000 EUR so zagotovljena v letošnjem proračunu Občine Dolenjske Toplice, prav tako so v proračunu zagotovljena tudi sredstva za pridobitev  zemljišč za izvedbo dela zunanje ureditve. Dela na projektiranju so že v teku.

Otvoritev polnilnice za električna vozila 

Občina Dolenjske Toplice je bila uspešna s prijavo na Javni poziv
44SUB-EVPOL16 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za
električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000, ki ga je
objavil Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.

Predmet javnega poziva so bile nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev
infrastrukture (novih polnilnih postaj) za električna vozila, namenjenih za
spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti
v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.

Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude v višini
do 4.985,00 EUR je Občina Dolenjske Toplice pristopila k postavitvi DC polnilne
postaje na parkirišču za Kulturno kongresnim centrom, Sokolski trg 4 v Dolenjskih
Toplicah. Zavod Zadihaj, Maribor, Inštitut za trajnostno mobilnost in prijazne
energije je bil najugodnejši ponudnik za dobavo in postavitev polnilne postaje.

Otvoritev in predstavitev polnilne postaje je potekala v okviru Evropskega tedna
mobilnosti v sredo, 20. septembra 2017. Takrat je bil tudi možen preizkus
električnih avtomobilov.