FOTO: Policijska uprava Nm z župani

FOTO: Policijska uprava Nm z župani

-
3 346

Policisti lokalnih policijskih postaj na območju Policijske uprave Novo mesto zelo dobro sodelujejo z lokalnimi skupnostmi na njihovem območju. Poleg reševanja konkretnih varnostnih dogodkov in izvajanja drugih ukrepov za izboljšanje varnosti, jim vsako leto predstavljajo rezultate svojega dela. Za zagotavljanje večje varnosti so v številnih občinah ustanovljeni varnostni sosveti, v katerih sodelujejo predstavniki različnih institucij in skupaj s predstavniki policije in lokalnih skupnosti iščejo rešitve za izboljšanje varnostnih razmer v skupnosti. Policisti vsako leto pozovejo občine, na območju katerih izvajajo naloge, k podaji predlogov prioritetnih nalog pri zagotavljanju varnosti in te naloge po preučivi vključijo v letne
načrte dela.

V četrtek, 8. 11. 2017, pa so se župani občin odzvali vabilu vodstva Policijske uprave Novo mesto in prvič v taki zasedbi spregovorili o varnostnih izzivih in o tem, kako bi lahko sodelovanje še okrepili. Janez
Ogulin, direktor Policijske uprave Novo mesto, je izpostavil pomen varnosti, ki je še posebej v sodobnem času in razmerah ena najbolj izpostavljenih dobrin. Kako zelo pomembna je, pa se zavemo šele v trenutku,
ko je ta na preizkušnji. Že več let je temelj dela policistov policijsko delo v skupnosti in uspešnega zagotavljanja ter ohranjanja ugodnih varnostnih razmer si ni moč predstavljati brez tesnega sodelovanja z
lokalnimi skupnostmi. Županjam in županom je bila predstavljena organiziranost Policijske uprave Novo mesto, predstavljeni so bili rezultati dela in izzivi za prihodnost. O varnostnih razmerah v posamezni
občini in najbolj izpostavljenih težavah so spregovorile tudi županje in župani. Po zaključenem posvetu so si skupaj ogledali Operativno komunikacijski center Novo mesto, kjer so jim predstavili delo policistov,
ki sprejemajo klice na številko 113 in napotijo policiste na kraj, kjer jih ljudje potrebujejo.