FOTO: Posavska vodna pot pestrosti

FOTO: Posavska vodna pot pestrosti

-
0 42

Minulo soboto je potekala strokovna ekskurzija Posavska vodna pot, obrazstavni 
program interdisciplinarne razstave Štirje elementi: 1 – Voda, ki je bila odprta 8. decembra 2016 v 
Posavskem muzeju Brežice. Zasnovali smo jo v sodelovanju s posavskimi podjetji, ki skrbijo za oskrbo 
prebivalcev z vodo, in Kozjanskim parkom. Po jutranjem pozdravu koordinatorja strokovne ekskurzije 
Boštjana Kolarja in mag. Hrvoja Tea Oršaniča, direktorja Kozjanskega parka, udeležencem strokovne 
ekskurzije in ogledu razstave O vodi v umetnosti / Iz umetnostnozgodovinske zbirke Posavskega 
muzeja Brežice ter Viteške dvorane pod vodstvom kustosinje Oži Lorber smo se odpravili proti 
črpališču pitne vode v Glogovem Brodu, kjer sta nam Darko Ferlan, vodja gospodarskih javnih služb v 
podjetju Komunala Brežice in Krištof-Klemen Žnideršič predstavila oskrbo z vodo v Občini Brežice. Pot 
smo nadaljevali proti Pišecam, kjer smo si pod vodstvom domačinke Andreje Matijevc, koordinatorke 
in organizatorke kulturnih programov v Posavskem muzeju Brežice ogledali izvir Gabernice in 
izhodišče prve vodne učne poti v Sloveniji. Sledila je vožnja do Sevnice, kjer nam je v cerkvi sv. 
Nikolaja, zavetnika brodarjev in ribičev, tamkajšnji duhovnik Jože Zapret predstavil zgodovino najmanj 
tretje cerkve na tem mestu. Kdaj je nastala prva, ni znano, v pisnih virih pa se prvič omenja leta 1417 
kot kapela sv. Nikolaja. Da so cerkev posvetili prav sv. Nikolaju, ki je zavetnik brodarjev in ribičev, je 
razumljivo, saj Sevnica leži ob reki Savi, ki je bila v srednjem veku glavna prometna pot, kar kaže na 
staro in cvetoče brodarstvo na Savi. Ob sotočju Mirne in Save pri Boštanju nas je pozdravil še Oskar 
Zoran Zelič, predstavnik Komunale Sevnica in nam predstavil delovanje podjetja in tamkajšnjo oskrbo 
z vodo. Pot smo nadaljevali do podjetja Kostak Krško, kjer nam je mag. Mihaela Rudar Neral, analitik 
poslovnih procesov v družbi Kostak, predstavila delovanje in aktivnosti družbe Kostak na področju 
vodne oskrbe. 

Iz Krškega smo se odpravili proti Kostanjevici na Krki, edinemu in najmanjšemu 
slovenskemu mestecu na otoku, kjer nam je Marjan Jerele, lastnik mestne čolnarne, predstavil 
tamkajšnja tradicionalna plovila in nas z njimi tudi zapeljal po reki Krki. Pot smo nadaljevali proti 
Podbočju, kjer nam je Ivanka Černelič Jurečič iz Turističnega društva Podbočje predstavila naselje ob 
hudourniški Sušici. V tamkajšnji znani gostilni Gadova peč smo uživali pri kosilu ob potoku s pogledom 
na tročelni kamniti most. Pozno popoldne smo se zapeljali še do cerkve Marijinega vnebovzetja v 
Kapelah in se peš, skupaj z mag. Hrvojem Teom Oršaničem, direktorjem Kozjanskega parka, odpravili v 
Jovse, poplavno ravnico z obsežnimi vlažnimi in poplavnimi travniki, kjer so se zaradi tradicionalnega 
načina kmetovanja ohranile nekatere živalske vrste, ki so danes v evropskem merilu ogrožene. 
Udeležencem smo osvetlili pomen vode in vodnih virov za lokalno prebivalstvo in spoznali bogato 
»vodno« dediščino Posavja.  

Strokovne ekskurzije so del obrazstavnih programov Posavskega muzeja Brežice. Posavska vodna pot 
je bila že tretja med njimi (strokovna ekskurzija Puntarska pot, 24. in 25. oktobra 2015 in strokovna 
ekskurzija Kólnarska pot, 19. marca 2016). Boštjan Kolar