FOTO: Potov Vrh s kanalizacijo in vodo, Kamence z lučjo

FOTO: Potov Vrh s kanalizacijo in vodo, Kamence z lučjo

-
6 371

V Dolenjih Kamencah je danes potekala primopredaja novega dela javne razsvetljave, ki bo predstavljal pomembno varnostno-prometno pridobitev za prebivalce tega območja. V Šentjoštu in na Potovem Vrhu pa je Mestna občina Novo mesto začela izgradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Na obeh lokacijah je zaključek del predviden 1. septembra 2017.

Dolenje Kamence odslej ponoči razsvetljuje 19 novih svetilk javne razsvetljave. Mestna občina Novo mesto je načrtovala še nekoliko obsežnejši projekt, a so za del infrastrukture poskrbeli že v krajevni skupnosti. Približno 10 tisočakov evrov prihranka pomeni, da vrednost investicije znaša nekaj manj kot 45 tisoč evrov (z DDV).

Na Potovem Vrhu Mestna občina Novo mesto načrtuje izgradnjo 1,5 km dolgega kanalizacijskega omrežja in dobrih 800 m dolgega tlačnega voda ter izgradnjo treh črpališč in sanacijo 1,5 km dolgega vodovoda. Vrednost investicije, ki jo je v letošnjem letu začel izvajalec GPI tehnika, znaša 993.362,77 evrov (z DDV).

Novo kanalizacijo bodo dobili tudi prebivalci v delih naselij Šentjošt in Verdun. Sočasno bo potekala rekonstrukcija vodovodnega omrežja skozi naselje Šentjošt do zaselka Burence v naselju Verdun. Skupna dolžina vodovodnega in kanalizacijskega omrežja znaša približno 2,7 km. 969.915,144 (z DDV) evrov vredna investicija pomeni izgradnjo ustrezne infrastrukture za odvajanje komunalne odpadne vode in zmanjšanje vodnih izgub v obeh naseljih.