FOTO: Pozabljeni kotiček-Kravjek

FOTO: Pozabljeni kotiček-Kravjek

-
0 257

Marjan nas je spomnil in opozoril na pozabljeni kotiček Dolenjske, grad Kravjek (nemško Weineck). Gre za ruševine gradu na hribu Kravjek, jugozahodno nad naseljem Leščevje ter nad nekdanjim Dvorcem Kravjek severozahodno od Muljave.

FOTO: Pozabljeni kotiček-Kravjek

(foto: Marjan Borovnik)

Grad Kravjek je v preteklosti sodil med pomembnejše deželnoknežje gradove na Slovenskem. Prvi lastniki gradu, vojvode Spanheimski so z gradom upravljali preko svojih ministerialov in tako je grad prvič posredno omenjen v neki listini iz leta 1243, kjer je kot priča naveden neki Friderik castellanus de Weinek. Naslednja posredna omemba gradu izvira iz leta 1254, ko je ministerial vojvode Ulrika III. Rajnboto Jetrbenški, kastelan na Kravjeku z neko listino podaril stiškemu samostanu dve kmetiji in dva vinograda.

Prva neposredna omemba gradu izvira iz leta 1256. Omemba gradu je zapisana v listini, ki sta jo leta 1256 podpisala Ulrik III. Spanheimski in njegov brat Filip Spanheimski, salzburški nadškof. V njej sta si razdelila dediščino po pokojnih starših. Ulrik je tako dobil Ljubljanski grad in grad Kostanjevica, Filip pa koroška gradova Himmelberg in Wernberg ter gradova Ostri vrh in Kravjek.

Grad Kravjek je Filip leta 1279 predal oglejskemu patriarhu, v lasti koroških vojvod pa je ostal vse do leta 1335, ko je prešel med deželnoknežje fevde.