FOTO: Pred Jurjevanjem o Jurjevanju

FOTO: Pred Jurjevanjem o Jurjevanju

-
0 71

V Črnomlju so pripravili tiskovna konferenca o festivalu Jurjevanje v Beli krajini, ki bo med 21. in 25. junijem 2017, v starem mestnem jedru Črnomlja in bo ponudil več kot 12000-im obiskovalcem 60 dogodkov na 10-ih prizoriščih z 800 nastopajočimi.

Na konferenci so sodelovali županja Občine Črnomelj ga. Mojca Čemas Stjepanovič, direktor RIC Bela
Krajina Peter Črnič, direktor javnega podjetja Komunala Črnomelj Samo Kavčič, programski vodja
festivala g. Gregor Jevšček, koordinator projekta Zero Waste prireditev Kristian Asani in predsednik
Kluba belokranjskih študentov kot predstavnik VirejFesta Jure Kuhar.

Direktor RIC Bela krajina je izpostavil sprejetje ukrepov, s katerimi želi Jurjevanje kot trenutno »prireditev z
manj odpadki« doseči naziv »prireditev brez odpadkov« oz. prva slovenska Zero Waste prireditev. Noviteta
festivala bo tudi predstavitev družabnih plesov iz 19. in 20. stoletja kot prikaz geneza plesov iz družbenih v
folklorne. Festival stremi k privlačni pojavi in udobju z dodatno gastronomsko ponudbo in s ponudbo
omizij z razgledom na jurjevanski oder.

Programski vodja Gregor Jevšček je predstavil program. Nastopilo bo 20 folklornih skupin, 7 otroških, 9
slovenskih. Izpostavil je prihod folklorne skupine Ballet Folklorico Sabor Boricua iz Portorika, FS Đido iz
Srbije, FS Mahično iz Srbije in Akademske FS France Marolt. Obogaten je popoldanski program s plesnimi
in ustvarjalnimi delavnicami, predavanji, razstavami, glasbenimi dogodki, z rokodelskim sejmom in ulico
lokalnih dobrot, namenjen celodnevnemu preživljanju obiskovalcev in družin z otroci na festivalu. Na
VirejFestu (nekoč festival EtnoFolkFest) bodo nastopile glasbene skupine Generator, Fed Horses, Koala
Voice in Čao Portorož.

Kristian Asani je predstavil Zero Waste koncept. Festival mora predvsem zmanjšati količino nastalih
odpadkov vsaj za 30 % in zagotovi ločeno zbiranje vsaj 90% nastalih odpadkov. Izpostavil je ukrepe:
postavitev 6 pitnikov, prodaja bidonov in večnamenskih vrečk, uporaba pribora in kozarcev za večkratno
uporabo, postavitev 6 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, zmanjšanje količine tiskovin in druge.
Samo Kavčič, direktor Komunale Črnomelj, meni, da je za družbeno odgovorno komunalno podjetje to
nova izkušnja, s katero lahko zagotovijo boljši življenjski standard, čistejše okolje in nakazati nove
standarde za varovanje okolja.

Sledil je slavnostni podpis Zero Waste zaveze, ki narekuje, da bo organizator organiziral festival v skladu z
Zero Waste načeli in cilji ter da si bo prizadeval za učinkovito uresničevanje zastavljenih ukrepov,
osveščanje o pomembnosti Zero Waste filozofije ter širjenje dobrih praks z ostalimi organizatorji prireditev.
Pod zavezo so podpisani direktor RIC Bela krajina, županja Občine Črnomelj in direktor Komunale
Črnomelj.

Po koncu konference sta se pridružili predstavnici iz društva Ekologi brez meja (nacionalna organizacija za
Zero Waste Slovenijo). Sodelovanje z RIC Bela krajina je obojestransko naklonjeno, saj z usmeritvijo in
navodili društva organizator s preostalimi parterji kot pionir izvajanja take prireditve lažje sledi toku
dogodkov, da prireditev sprejete ukrepe tudi uspešno izvede.

Organizator RIC Bela krajina torej vabi v Belo krajino, v deželo belih brez, zelenih Jurijev in lepih Ank, na
festival različnih kultur, belokranjske kulinarike in pestrih doživetij!

(Foto: Aleksander Riznič).