FOTO: Predstavitev poklicev – gradbenikov, lesarjev in vzgojiteljev

FOTO: Predstavitev poklicev – gradbenikov, lesarjev in vzgojiteljev

-
0 364

Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola Novo mesto na letošnjih informativnih dnevih predstavlja osem programov, in sicer s področja gradbeništva gradbenega tehnika (SSI) in zidarja ter polagalca
keramičnih oblog – pečarja s področja srednjega poklicnega izobraževanja. S področja lesarstva predstavlja programe: obdelovalec lesa– nižje poklicno izobraževanje (NPI), mizar – srednje poklicno izobraževanje (SPI) in dva poklica programa srednjega izobraževanja: lesarski tehnik – srednje strokovno izobraževanje (SSI) in lesarski tehnik
– poklicno-tehniško izobraževanje (PTI). S področja predšolske vzgoje pa program srednjega strokovnega izobraževanja vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok(SSI).

V uvodnem dopoldanskem delu je ravnateljica Damjana Gruden predstavila izobraževanje za vse poklice s področja gradbeništva in lesarstva, uspešnost naše šole na poklicni maturi ter na različnih šolskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih, šolske dejavnosti in utrip šole. Mirjam Žnidarčič je učence in starše seznanila s sistemom štipendiranja in postopkom vpisa. Istočasno sta za področje predšolske vzgoje splošno predstavitev opravili pomočnica ravnateljice Branka Klarič in Janja Javoršek.

Dijaki Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole so dogajanje popestrili s skečem, zaigrali pa so tudi na harmonike. Učitelji strokovnih predmetov so učencem in njihovim staršem podrobno predstavili posebnosti in prednosti posameznih poklicev. Vsi poklici, za katere izobražujemo, so perspektivni. Popeljali so jih tudi po razredih, delavnicah in razstavnih prostorih, kjer so si ogledali delo in izdelke dijakov.

Vabilu k udeležbi pri predstavitvi poklicev sta se odzvala predstavnika gospodarstva g. Andrej Vencelj iz Mizarstva Vencelj in gospa Branka Dajčman iz podjetja Adria Mobil, d. o. o., ki sta predstavila potrebo po
poklicih s področja gradbeništva in lesarstva, možnosti zaposlovanja in kadrovskega štipendiranja.

Poudarila sta veliko potrebo gospodarstva po poklicih, za katere izobražujejo na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli.

Zdenka Zorko, univ. dipl. inž. grad.​ koordinatorica informativnega dne
(Foto: Lili Žnidaršič, prof.)