FOTO: Prenova igrišča, z deli nadaljujejo

FOTO: Prenova igrišča, z deli nadaljujejo

-
0 781

Ob atletskem stadionu pri Osnovni šoli Šentjernej so je zaključil projekt ureditve košarkarskega igrišča.
Dela (odstranitev starega dotrajanega asfalta) je izvedlo podjetje JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej in CGP iz
Novega mesta, ki so preplastili igrišče z asfaltom. Celotna investicija je znašala 7.000 evrov. Del
sredstev bo sofinanciranih s strani Fundacije za šport, na podlagi prijave na javni razpis za
sofinanciranje gradnje športnih objektov.

Na Kotarjevi cesti se dela nadaljujejo po terminskem planu. Trenutno poteka predpriprava cestišča vse
od Petrola do odseka za Trgovino Spar za končno preplastitev. Prav tako se nadaljuje izgradnja hodnika
za pešce v smeri Kotarjeva cesta – Staro sejmišče.