FOTO: Prenovljena lokalna cesta na Stan

FOTO: Prenovljena lokalna cesta na Stan

-
4 356

 

Dva kilometra lokalne ceste od lovske koče v Zapužah do konca naselja Stan v občini Mirna ima novo podobo. Poskrbljeno je za večjo varnost in lažje ter cenejše vzdrževanje vozišča.

V drugi polovici avgusta so se začela gradbena dela na lokalni cesti Mirna-Debenec-Trebelno, in sicer v dolžini dva kilometra od lovske koče v Zapužah do konca naselja Stan. Izvajalec obnovitvenih del, podjetje Gradnje d.o.o. Boštanj, izbran na javnem razpisu, je v okviru teh del predhodno izvedel manjše sanacije poškodovanega vozišča, zgradil manjši oporni zid (kamnito zložbo), s katerim je utrdil plazeči del vozišča na Stanu, uredil oz. saniral odvodnjavanje meteorne vode ter v celoti preplastil vozišče z asfaltno obrabno plastjo v skupni površini 8.000 m2. Skupna vrednost naložbe, ki jo v obliki nepovratnih sredstev (po
23. člen ZFO-1) v višini 31,14 % in povratnih sredstev v višini 46,72 % sofinancira tudi država,
je nekaj manj kot 63 tisoč evrov.

“Prenovljeni del ceste uporabnikom prinaša predvsem večjo prometno varnost in udobnejšo vožnjo. Hkrati pa zaporna nova plast asfalta zmanjšuje stroške rednega vzdrževanja, kar pa tudi ni zanemarljiv strošek,“ pravi višji svetovalec za okolje in prostor na Občinski upravi Občine Mirna Štefan Velečič.

V občini Mirna je 27,2 km lokalnih cest, večina teh je asfaltiranih (le na 3.1 km je še vedno makadam), ob tem pa je na območju občine še 43,2 km kategoriziranih javnih poti. Večina teh cest je bila asfaltirana v 80-ih letih prejšnjega stoletja, zato je zdaj treba zagotavljati večja sredstva za sanacije in preplastitve. V naslednjih letih želijo na Mirni nadaljevati z investicijskim vlaganjem v obnovo cest, najprej tistih, ki so v zelo slabem stanju (večje poškodbe, udrtine, posedki, neurejeno odvodnjavanje).

V letu 2017 bodo nadaljevali s sanacijo lokalne ceste od konca naselja Stan do Debenca (približno 1,3 km), načrtujejo tudi večji poseg v lokalno cesto za Cirnik, ki je na pretežnem delu v zelo slabem stanju, nekaj sredstev pa bo namenjenih za sanacije manjših odsekov javnih poti, za asfaltiranje javnih poti v naseljih oz.
odsekov javnih poti do osamelih kmetij.

 

 

(foto: Štefan Velečič)