FOTO: »Prešerno s Prešernom« v Stični

FOTO: »Prešerno s Prešernom« v Stični

-
0 45
Na predvečer slovenskega kulturnega praznika, je v prostorih Kulturnega doma Stična potekala
osrednja svečanost ob slovenskem kulturnem prazniku v občini Ivančna Gorica. Prireditev je 
potekala pod naslovom »Prešerno s Prešernom«, s podelitvijo Jurčičevih priznanj in plaket, 
pripravili pa sta jo Občina Ivančna Gorica in Zveza kulturnih društev Ivančna Gorica v sodelovanju s 
Kulturnim društvom Stična.  
Zbrane je v imenu župana Dušana Strnada nagovoril podžupan Tomaž Smole, ki je povedal, da smo se 
tudi s pomočjo kulture izoblikovali v narod s svojo lastno državo. »Danes živimo sanje, o katerih so 
France Prešeren in mnogi drugi zavedni Slovenci nekoč le sanjali.« Občani Občine Ivančna Gorica smo, 
z našimi rojaki kot so bili Josip Jurčič, Janez Ciglar, Miha Kastelic, Anton Tomšič, Ferdo Vesel in še 
nekateri, prejeli izjemno kulturno dediščino, katero smo dolžni varovati, negovati in jo posredovati 
tudi našim zanamcem. Za našo občino je ljubiteljska kultura pomemben nosilec kulturnih dejavnosti, 
zato je prav,  da iz vrst kulturnih društev izpostavimo tiste posameznike, ki s svojim osebnim 
angažmajem, pozitivno naravnanostjo in vztrajnostjo svoj prosti čas namenjajo razvoju naše kulturne 
blaginje. Za ohranitev kulturne dediščine, pa se trudi tudi občina, ki namenja del proračunskih 
sredstev v opremo, prostore in obnovo kulturnih domov. Ob zaključku nagovora se je Smole zahvalil 
še vsem ustvarjalcem kulture, ki skrbijo, da je v naši občini vedno prijetno in domače.  
Osrednje dogajanje večera, v popolnoma prenovljeni stiški kulturni dvorani, je predstavljala podelitev 
Jurčičevih priznanj in plaket posameznikom in skupini iz področja ljubiteljske kulture. Obrazložitve 
vsakega izmed letošnjih nagrajencev so bile na prireditvi predstavljene s kratkim video utrinkom, ki je 
obiskovalcdodobra orisal delo nagrajenca v posameznem društvu.  
Jurčičevo priznanje sta prejela Ivan Boben, ki je član Kulturnega društva Ambrus že od samega 
začetka in eden aktivnejših članov ter Alenka Šteh, članica Ženskega pevskega zbora Kulturnega 
društva Vidovo in dolgoletna tajnica upravnega odbora društva.  
Jurčičeve plakete so prejeli Davorin Kastelic, ljubiteljski igralec Kulturnega društva Josipa Jurčiča iz 
Muljave, Boris Sadarpredsednik Moškega pevskega zbora Vidovo in aktiven član Kulturnega društva 
Vidovo, Marjeta Baša, ustanoviteljica in vodja Likovne sekcij Kulturnega društva Ambrus. Plaketo sta 
prejela še Franc Koželj, ki je bil prvi predsednik Kulturnega društva Krka in je še vedno tesno povezan 
s kulturo v domačem kraju ter Marjan Omejec, ki že 40. leto igra pri Kulturnem društvu Godba Stična.  
Jurčičeva plaketa skupini pa je bila podeljena Gledališki skupini Starejši iz Kulturnega društva Krka. 
Gledališka skupina je v zadnjih letih opravila izjemno kreativno delo s postavitvijo predstave Frana 
Milčinskega Butalci, s katero je pritegnila izjemno število gledalcev in izvedla veliko število gostovanj.  
Prazniku primerno so tokrat glavno besedo imeli stiški kulturniki v različnih oblikah, zlasti v pesmi, 
glasbi in čisti slovenski besedi. Nastopili so Mešani pevski zbor Zborallica, Stiški kvartet, Oktet fantov 
KD StičnaGodba Stična, Godalni orkester KD Stična, Skupina Vesela nevesta in Gledališka skupina 
Drzne in lepi. Kulturno prireditev je povezoval domačin Klemen Janežič, diplomirani dramski igralec, 
član SNG Drama Ljubljana in zvezda serije Usodno vidno.  
V sklopu torkove prireditve je potekalo tudi odprtje likovne razstave ljubiteljske slikarke Mateje 
Marinko.  
(foto: Gašper Stopar)