FOTO: Redka vrsta na obisku

FOTO: Redka vrsta na obisku

-
0 368

Tudi Slovenija je polna invazivnih vrst živali in rastlinja, ki so že odvzeli prostor avtohtonim vrstam.  In praznični dan domačinom z Velikega Slatnika je polepšala želva, močvirska sklednica. Omenjena želva je na rdečem seznamu ogroženih vrst. In kako se je znašla več sto metrov od potoka in močvirnatih tal?  Samice se v času odlaganja jajc oddaljijo od domače lokacije in iščejo lokacije, kjer jih bodo izlegla. In sicer se oddaljijo od doma okoli 300 metrov.

Voda je njihovo življenjsko okolje, kjer se tudi prehranjujejo, zapustijo jo le, kadar se sončijo in tako pridobivajo energijo, ali pa, ko samice ležejo jajca. Na kopnem skopljejo jamo, vanjo odležejo jajca in jo zakopljejo. Močvirska sklednica odloži med šest, sedem, osem jajc. Odvisno od starosti in velikosti samice. V Sloveniji jih odlagajo pozno spomladi. Razvijejo se do jeseni, če je slabo vreme, pa lahko jajca ostanejo pod zemljo in mladiči iz nje prilezejo šele naslednjo pomlad.

Pri nas je zavarovana kot naravna znamenitost z “Uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst”, kjer v 3. členu piše : “…V življenski prostor zavarovanih vrst ni dovoljeno naseljevati novih vrst, ki bi lahko ogrožale živali zavarovanih vrst…”.

Sklednica je tudi na evropskem “DODATKU II” kot strogo zavarovana vrsta (Habitat Directive no. 92/43/CEE) in “DODATKU II” Bernske konvencije; uvrščena je tudi na seznam CITES – Dodatek III .

Domačini, veseli, da v njihovem okolju še vedno živi redka živalska vrsta, so močvirsko sklednico pospremili s prostim očesom, dokler ni izginila v travi oz. potoku. 😉

FOTO: Redka vrsta na obisku
(foto: želva – močvirska sklednica)