FOTO: Regijska tekmovanja odraslih pevskih zasedb

FOTO: Regijska tekmovanja odraslih pevskih zasedb

-
0 242

Med 18. novembrom in 2. decembrom se bodo v različnih krajih po Sloveniji odvila Regijska tekmovanja odraslih pevskih zasedb 2017. Gostitelj regijskega tekmovanja za področje Dolenjske, Bele krajine in Posavja je bila JSKD, Območna izpostava Novo mesto. Prireditev je bila v soboto, 18.11. 2017 v KC Primoža Trubarja v Šentjerneju.

Sistematično ukvarjanje z zborovsko glasbo, najbolj razširjeno obliko ljubiteljske dejavnosti v Sloveniji, v katero je vključenih več kot 60.000 pevcev, izhaja, iz dolgoletne tradicije.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti s svojimi izpostavami spodbuja in spremlja to množično udejstvovanje, vrednoti njihove dosežke, pripravlja kvalitetna izobraževanja in strokovno spremlja nastope na treh ravneh: območni, regijski, državni in mednarodni ravni.

Na regijsko revijo so imele pravico do prijave zasedbe, ki so sodelovale na državni reviji NAŠA PESEM 2016, regijski tematski koncerti SOZVOČENJA 2016, ali pa so jih na najmanj regijski nivo predlagali strokovni spremljevalci na območnih revijah v sezoni 2016/2017.

Merila za izbor na tekmovanje so kakovost prijavljene zasedbe, umetniška vrednost programa in primernost zasedbi zbora. Sodelujoče je potrdil organizacijski odbor prireditve na predlog umetniškega sveta tekmovanja.

V soboto se je v Šentjerneju zgodil 1. koncert, sinoči so tekmovali v Gornji Radgoni (za Štajersko in Pomurje) in Zagorju ob Savi (za Osrednjo Slovenijo),  25. in 26. 11. bodo prepevali v Škofji Loki (za Gorenjsko) in Postojni (za Primorsko), zadnji koncert pa bo 2.12. v Celju (za področje od Celja do Koroške).  Na regijsko revijo so imele pravico do prijave zasedbe, ki so sodelovale na državni reviji NAŠA PESEM 2016, regijskem tematskem koncertu SOZVOČENJA 2016, ali pa so jih na najmanj regijski nivo predlagali strokovni spremljevalci na območnih revijah v sezoni 2016/17.  Merila za izbor na tekmovanje so kakovost prijavljene zasedbe, umetniška vrednost programa in primernost zasedbi zbora. Sodelujoče je potrdil organizacijski odbor prireditve na predlog umetniškega sveta tekmovanja.

Na naši reviji bo tokrat prepevalo 8 sestavov (op. Vokalna skupina Aria je svoj nastop v zadnjem trenutku odpovedala). Strokovna žirija: Ambrož Čopi, predsednik, Gregor Klančič in Alenka Podpečan, člana žirije.

In še priznanja:

ZLATO PRIZNANJE Z ODLIKOFOTO: Regijska tekmovanja odraslih pevskih zasedb 
/ 
 
ZLATO PRIZNANJE 
Vokalna skupina Lan Metlika  
zborovodkinja Mateja Jakša Jurković 
število točk: 84,7 
 
Oktet Jurij Dalmatin, Boštanj 
vodja skupine Tine Bec 
število točk: 83,3 
 
Mešani pevski zbor Zvon, Boštanj  
vodja skupine Nadja Stegne 
število točk: 83 
 
Vokalna skupina Vivere, Slovenska Bistrica,  
vodja skupine Nadja Stegne 
število točk: 82,7 
 
Pevska skupina Vokalnih 5, Bučka 
vodja skupine Petra Stopar 
število točk: 81,7 
 
SREBRNO PRIZNANJE 
Vokalna skupina Mezzo Novo mesto  
zborovodkinja Barbara Lotrič 
število točk: 79,3 
 
Septet Fortuna, Šentjanž 
vodja skupine Margareta Megi Vidmar 
število točk: 74,7 
 
Mešani pevski zbor GŠ Lipičnik “Singerca“, Straža 
zborovodja Jani Lipičnik 
število točk: 70 
 
BRONASTO PRIZNANJE 
/ 
___________________________________________________________________________ 
POSEBNA PRIZNANJA – ZASEDBE IN ZBOROVODJE 
Priznanje za najboljšo zasedbo regijskega tekmovanja:
Vokalna skupina Lan Metlika  
zborovodkinja Mateja Jakša Jurković 
 
Priznanje za najboljšo malo pevsko skupino regijskega tekmovanja:  
Oktet Jurij Dalmatin, Boštanj 
vodja skupine Tine Bec 
 
Priznanje za najboljšo zasedbo, ki se je prvič udeležila regijskega tekmovanja:  
Pevska skupina Vokalnih 5, Bučka 
vodja skupine: Petra Stopar 
 
Priznanje za obetavnega zborovodjo: 
Tine Bec 
             Mešani pevski zbor Zvon, Boštanj  
 
Priznanje za obetavno vodjo male pevske skupine: 
Petra Stopar              
Pevska skupina Vokalnih 5, Bučka 
 
 
POSEBNA PRIZNANJA – SESTAVA IN IZVEDBA SPOREDA 
Priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisane od leta 1987 do danes:
Vokalna skupina Lan Metlika  
zborovodkinja Mateja Jakša Jurković 
za izvedbo skladbe Mateja Kastelica (1994): KAR JE OSTALO (Maja Kovač) 
 
Priznanje za najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi:
Oktet Jurij Dalmatin, Boštanj 
vodja skupine Tine Bec 
za izvedbo skladbe Pavleta Kernjaka (1899–1977): TI PUƏBƏČ, JA KNE LUMPEJ! (venček 
koroških ljudskih)  
 
Priznanje zborovodji za najboljšo izbiro sporeda:
Nadja Stegne