FOTO: Še vedno prehitri, vendar jih je manj

FOTO: Še vedno prehitri, vendar jih je manj

-
0 227
Mesta občina Novo mesto in Občina Šmarješke Toplice sta v okviru prizadevanj za večjo prometno 
varnost občanov na kritičnih prometnih lokacijah postavili prikazovalnika hitrosti »Vi vozite« 
MHP50, zaradi katerih promet že poteka varneje. Prikazovalnika sta del vseslovenskega projekta 
Skupaj umirjamo promet, v katerem bo že drugo leto zapored ob sofinanciranju največje slovenske 
zavarovalnice 12 slovenskih občin aktivno umirjalo promet v naseljih, v bližini šol, vrtcev in na 
šolskih poteh.  
 
Hitrost ubija, že nekaj let opozarja slovenska policija. Večina prometnih nesreč, kar 46 odstotkov, se 
zgodi na lokalnih cestah v naseljuKo gre za pešce, so podatki še bolj alarmantni. Hitrost vozila je 
namreč najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na težo posledic prometnih nesreč, v katerih so udeleženi 
pešci. Ker je žmanjše znižanje hitrosti ključno za preprečevanje hudih prometnih nesreč,  je 
umirjanje prometa v naseljih, kjer so pešci najbolj izpostavljeni, med ključnimi elementi 
preventivnega delovanja in učinkovit ukrep za zmanjšanje števila prometnih nesreč. Ena od prijaznih 
in učinkovitih potez je zagotovo postavitev pametnih prikazovalnikov hitrosti na nevarne odseke v 
naseljih. 
 
Na pobudo podjetja Sipronika ter v sodelovanju Zavarovalnice Triglav in slovenskih občin, med 
katerimi sta tudi Mestna občina Novo mesto in Občina Šmarješke Toplice, je tako nastal projekt 
Skupaj umirjamo promet. Glavni cilj je počasnejša vožnja v naseljih ter v okolici šol in vrtcev, kjer so 
najbolj izpostavljeni predvsem najmlajši pešci. V 18 občinah, kjer so bili tovrstni prikazovalniki 
postavljeni v pretekli sezoni, se je hitrost na izbranih odsekih v povprečju znižala za 2 km/h, za 
približno 4 % pa se je zmanjšal tudi delež prehitrih voznikov.  
 
Prikazovalniki vplivajo na voznike 
Najbolj izrazito zmanjšanje deleža prehitrih voznikov v obeh občinah so zaznali v Mestni občini Novo 
mesto (za 13 odstotkov), na Seidlovi cesti, kjer prikazovalnik hitrosti stoji v neposredni bližini Osnovne 
šole Center Novo mesto. »Na Mestni občini Novo mesto nadaljujemo z ukrepi za izboljšanje prometne 
varnosti, pri čemer so razumljivo v ospredju najbolj ranljivi udeleženci  otroci na šolskih poteh. Nova 
lokacija, ki smo jo ob začetku šolskega leta opremili z merilnikom hitrosti, je Seidlova cesta, 
prikazovalnik pa bo nameščen tudi v  Center. Gre za preverjeno učinkovit ukrep, ki je v preteklih 
letih v Šmihelu in na Grmu že pripomogel k bolj previdni vožnji neposredni bližini šol,« je povedal 
župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. Delež prehitrih voznikov se je za 3 odstotke 
znižal tudi v Občini Šmarješke Toplice, kjer je prikazovalnik hitrosti postavljen ob regionalni cesti na 
vstopu v naselje Šmarjeta. »Na ta način želimo poskrbeti predvsem za varnost otrok, kot tudi njihovih 
staršev. Na mestu županje želim naši občini zdravo in varno življenjsko okolje in verjamem, da to želijo 
tudi vsi naši občani. Zato se zahvaljujem vsem voznikom, ki se zavedajo, da na cesti niso sami je o 
pomenu nove pridobitve za občino povedala Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke Toplice.   
 
Prijazen preventivni ukrep 
Pametni prikazovalniki hitrosti »Vi vozite« MHP50 spadajo v kategorijo prijaznih preventivnih ukrepov 
za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. »Kot v večini primerov se je tudi v obeh dolenjskih občinah, 
v katerih smo postavili prikazovalnika hitrosti »VI VOZITE«, pokazal pozitiven učinek na udeležence v 
prometu. Kljub temu občinama svetujemo, da redno pregledujeta podatke na potralu FOTO: Še vedno prehitri, vendar jih je manjwww.vi-vozite.siFOTO: Še vedno prehitri, vendar jih je manj
Skupaj umirjamo promet in z njihovo pomočjo skupaj s policijo, redarstvom in predstavniki Sveta za  preventivo in vzgojo v cestnem prometu sprejmejo morebitne dodatne ukrepe, ki bodo zagotovili, da bodo vozniki začeli omejitev hitrosti jemati bolj resno,« je pojasnil direktor Sipronike Marjan Kržišnik. 
 
Manj hitrih voznikov, več varnosti Za večjo prometno varnost si z različnimi aktivnostmi že vrsto let 
prizadevajo v Zavarovalnici Triglav. Skladno z vrednotami, med katerimi sta v ospredju varnost in odgovornost, so podprli tudi postavitev prikazovalnika hitrosti v Mestni občini Novo mesto in Občini  Šmarješke Toplice. »V zavarovalnici z najdaljšo tradicijo v Sloveniji smo ponosni, da dolenjskim šolarjem ter  drugim udeležencem v prometu skupaj z novomeško in šmarješko občino ter podjetjem Sipronika  zagotavljamo varnejše poti. Na podlagi dosedanjih izkušenj namreč dobro vemo, da prikazovalniki  učinkovito umirjajo promet in tako resnično zvišujejo varnost na izbranih cestnih odsekih,« je dejal Edo Povhe, direktor Območne enote Novo mesto Zavarovalnice Triglav. 
 
Skupna prizadevanja za večjo varnost v cestnem prometu so podprli tudi lokalni športni vzorniki, člani 
Kolesarskega kluba Adria Mobil. »Zaradi narave našega športa veliko časa preživimo na cesti. Ker so 
kolesarji med najranljivejšimi udeleženci v prometu, nas še posebej veseli, da bodo poti naših članov, 
med katerimi je 50 predšolskih in osnovnošolskih otrok, v novem šolskem letu varnejše in prijaznejše. 
Tudi sami pa želimo z zgledom naših kolesarjev voznike in druge udeležence v prometu spodbuditi k 
umirjeni in varni vožnji,« je povedal Bogdan Fink, direktor Kolesarskega kluba Adria Mobil. 
 
Slovenske občine, podjetje Sipronika in Zavarovalnica Triglav so s prikazovalniki hitrosti »Vi vozite« 
MHP50 doslej opremili že 22 nevarnih cestnih lokacij, s skupnimi močmi pa bodo do konca letošnjega 
leta poskrbeli za (še) večjo varnost vseh udeležencev v prometu v skupno kar 30 občinah. 

Kolesarji Adrie ambasadorji sistemov za umirjanje prometa

Že res, da ljubimo hitrost. A le na treningih in tekmah. Na cesti pa vozimo varno, še posebej v naseljih, kjer so na cestah otroci. Ponosni smo, da so naši člani Gašper Katrašnik, Dušan Rajović, Gorazd Per in Gregor Gazvoda ambasadorji sistemov za umirjanje prometa v občinah Novo mesto in Šmarješke Toplice.

Direktor KK Adria Mobil Bogdan Fink: »Zaradi narave našega športa veliko časa preživimo na cesti. Ker so kolesarji med najranljivejšimi udeleženci v prometu, nas še posebej veseli, da bodo poti naših članov, med katerimi je 50 predšolskih in osnovnošolskih otrok, v novem
šolskem letu varnejše in prijaznejše. Tudi sami pa želimo z zgledom naših kolesarjev voznike in druge udeležence v prometu spodbuditi k umirjeni in varni vožnji«.