FOTO: Semiško Vrtačo širijo in urejajo

FOTO: Semiško Vrtačo širijo in urejajo

-
0 60

Otvoritev izvedenih del na cestni infrastrukturi v Proizvodno servisni coni Vrtača Občina Semič v mesecu oktobru in novembru praznuje občinski praznik v okviru katerega se zvrstijo številni dogodki, med katerim je tudi včerajšnja otvoritev izvedenih del na cestni infrastrukturi v Proizvodno servisni coni Vrtača.

Kulturni program je pripravila Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič. Zbrane je nagovorila
županja, Polona Kambič, ki je v svojem govoru izpostavila, da je Občina Semič, takoj po začetku
delovanja leta 1994, pričela z aktivnostmi za zagotovitev prostora za tiste obrtnike in podjetnike,
ki so s svojo dejavnostjo prerasli domače okolje in so nujno potrebovali nove, večje poslovne
površine. Tako so se začele odkupovati površine, oblikovati parcele, ki so kmalu druga za drugo
dobivale nove lastnike, podjetnike. Sočasno se je izvajala tudi izgradnja nujne komunalne
infrastrukture skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem iz leta 1999. Do letošnjega leta je
že bilo zgrajena kanalizacija, vodovod, cesta, javna razsvetljava, letos pa je poslovna cona dobila
končno podobo: z zelenicami, pločniki in kolesarskimi stezami. Priložnost za ureditev tega dela
se je ponudila letos, saj je država občinam omogočila izkoristiti povratna sredstva po 23. členu
ZFO.

V delu, kjer se je poslovna dejavnost najprej začela, je bilo urejenih 505 m pločnikov in 285 m
zelenic z drevoredi ter 185 m kolesarskih stez. Preplašenega je bilo 350 m vozišča, urejena je bila
tudi signalizacija. Vrednost investicije v tem letu je znašala 117.754,00 €.

Ker je za občino pomembno vsako novoustanovljeno delovno mesto, je v teku še veliko
aktivnosti. Za nakupe zemljišč v coni je bilo v letošnjem letu namenjenih 244.000,00 €. Dva
zemljišča sta že dobila nova lastnika, ki bosta v prihodnjem obdobju pričela graditi nove
poslovne objekte in ustvarjati nova delovna mesta. V planu je tudi že širitev cone proti vzhodu,
kjer je še okoli 10 ha površin, ki so po OPN predvidene za poslovno dejavnost in tam zagotoviti
tudi parkiranje kamionov. V planu je tudi komunalna ureditev območja cone v zahodnem delu,
investicija je bila prijavljena na razpis Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Investicijo je blagoslovil župnik, Luka Zidanšek, županja pa je skupaj z izvajalcem del,
direktorjem podjetja TGH d.o.o., Stjepanom Jarnevićem in predstavnikom podjetnikov v PSC
Vrtača, Jožetom Tomaževičem, investicijo tudi uradno predala namenu.