FOTO: Spet bo bolj prijetna vožnja

FOTO: Spet bo bolj prijetna vožnja

-
8 1116

Prepotrebna rekonstrukcija 430 metrov dolgega odseka državne ceste R1-215 od Trebnjega proti Mokronogu pod Rojami na Mirni se je končno začela. Dela naj bi bila končana do konca leta.

“Rekonstrukcija tega dela državne ceste je nujna, saj je vozišče tako poškodovano, hkrati pa tudi
ozko, da ne zagotavlja varne vožnje. Novozgrajeni odsek bo okoliškim prebivalcem zagotavljal
tudi bolj miren spanec, kajti hrupa, ki je sedaj posledica poškodovanega vozišča, več ne bo,“
pojasnjuje višji svetovalec za okolje in prostor na Občinski upravi Občine Mirna Štefan Velečič.

Za obnovo močno poškodovanega in nevarnega odseka ceste si je vodstvo občine prizadevalo
skoraj štiri leta, na državo so se s peticijo obračali tudi bližnji prebivalci, a do letos neuspešno.
Zdaj so se dela začela in skladno s podpisano pogodbo naj bi cesta dobila novo podobo v
dobrih štirih mesecih. Na tem delu bo tako obnovljen dotrajani 430-metrski odsek ceste, ob
katerem bo pločnik z javno razsvetljavo. Uredili bodo tudi dva priključka občinskih cest na
državno cesto – na novo bosta zgrajena priključek na Roje I in levi zavijalni pas na Roje II.
Med obnovo bo promet potekal izmenično enosmerno, zato je predvsem zjutraj in sredi dneva
pričakovati zastoje v kraju. Cesta je namreč zelo prometna, po njej se dnevno pelje več kot pet
tisoč vozil od tega petina tovornih. Izvajalec del je podjetje Rekon iz Ivančne Gorice, ki naj bi z
deli zaključil do konca leta. Skupna vrednost naložbe je 243 tisoč evrov, pri čemer občina
zagotavlja dobrih 53 tisoč evrov, preostanek pa država.

Spomnimo: Leta 2009 je bila zaključena rekonstrukcija odseka državne ceste R1-215 pri Sotli,
takrat v skupni dolžini 440 metrov. Leto kasneje, ko je bila Mirna še del občine Trebnje, je
sledila odločitev, da se z rekonstrukcijo nadaljuje proti naselju Mirna. Za 460 metrov dolg
odsek pod Rojami je bila izdelana in potrjena projekta naloga, projektno dokumentacijo je
nato naročila in plačala Občina Mirna in jo decembra 2012 oddala v recenzijo na DRSC. Po
številnih sestankih in potem, ko je cesto leta 2014 obiskal in predlagal ukrepe celo državni

inšpektor, je do recenzije prišlo šele lani. Sledil je odkup zemljišč, marca je država objavila
naročilo za izbor izvajalca del, junija je bila podpisana pogodba, včeraj pa so se vendarle
začela tudi gradbena dela na terenu.

(foto: Š. Velečič)