FOTO: Sv. Lenart z novim ostrešjem A.D. 2017

FOTO: Sv. Lenart z novim ostrešjem A.D. 2017

-
0 391

LETA GOSPODOVEGA 2017, v četrtem letu papeževanja papeža Frančiška, ki ga je v Sloveniji zastopal nuncij msgr. dr. Juliusz Janusz in je novomeško škofijo ob enajsti obletnici ustanovitve škofije vodil msgr. Andrej Glavan; ko smo Slovenci obhajali 26 let od samostojnosti in je bil naš predsednik države Slovenije peto leto g. Borut Pahor; ob 652. obletnici ustanovitve mesta Rudolfovo, že od vsega začetka imenovanega Novo mesto, ko je četrto leto županoval g. Gregor Macedoni; v samostanu je bil drugo leto gvardijan p. Tomaž Hočevar OFM in so bili poleg njega še trije bratje: p. Krizostom Komar OFM (župnik), p. Marko Novak OFM (vikar in bolniški kurat) in p. Peter Vrabec OFM (exorcist); smo v mesecu oktobru, pred slovesnim praznikom sv. Lenarta, zavetnikom samostana in župnije, ki goduje 6. novembra, ko je naša župnija Novo mesto – sv. Lenart slavila 50 let od razglasitve (1967-2017), v celoti obnovili ostrešje zvonika samostanske cerkve; zamenjana je bila lesena konstrukcija in pločevinasta kritina z bakreno; zvonik je bil tudi delno prebeljen in zavarovan s strelovodom.

Dela je strokovno izvedlo s pomočjo podizvajalcev, podjetje Šuštaršič iz Logatca. Slovesnost blagoslovitve bo na Lenartovo nedeljo, 5. 11. 2017, vodil ljubljanski nadškof in slovenski metropolit Stanislav Zore OFM. Naj vabijo zvonovi v obnovljenem zvoniku naslednje rodove k Bogu, hkrati pa opominjajo vse, da je cerkev skupni dom vernikov, ki se združujejo k molitvi in slavljenju Boga.

Vse to je bilo zapisano Bogu v hvalo in dobrim ljudem v veliko zahvalo! A.D. 2017
CELOTNA INVESTICIJA JE BILA CCA. 50.000 € – EVROV
DAROVALCI:
●dobri ljudje – farani
●Slovenska frančiškanska provinca Sv. Križa
(Avtor foto: pater Krizostom Komar)