FOTO: Tudi v šestem tednu izredna Krka

FOTO: Tudi v šestem tednu izredna Krka

-
0 344

Prostovoljstvo se je s Krkino družbeno odgovorno akcijo Krkin teden humanosti in prostovoljstva, ki je pod
sloganom Tudi dobrodelnost je del nas in je potekal že šestič zapored, dodobra razširilo med krkaše. Letos je v akciji sodelovalo 1200 sodelavcev prostovoljcev. Kar 275 krkašev je darovalo kri, številni smo prispevali oblačila, igrače, obutev, živila, knjige in druge potrebščine za odrasle in otroke ter hrano za pse in muce in skupaj zbrali več kot 3,6 tone potrebščin in dobrih 500 kilogramov hrane za male živali. Družili smo se s stanovalci 35 domov za starejše ter varovanci 8 varstveno-delovnih centrov, šol s prilagojenimi programi ter nekaterih drugih zavodov in ustanov in pomagali v zavetišču za živali in ljubljanskem živalskem vrtu. Dobrodelni teden smo v soboto, 8. aprila, zaokrožili z dnevoma odprtih vrat za slušatelje Univerze za tretje življenjsko obdobje ter za Krkine sodelavce in njihove družinske člane. Na Krkini osrednji proizvodni lokaciji v Ločni v Novem mestu smo tako gostili 2300 obiskovalcev. Humanost in prostovoljstvo sta priložnost, da veliko damo in še več dobimo: nasmehov, stiskov rok, toplih pogledov in srečnih oči. V Krki od ustanovitve naprej širimo kulturo prostovoljstva, ki je v 63 letih postala neločljivi
del organizacijske kulture. Med nami je veliko posameznikov, ki se dejavno ukvarjajo s
prostovoljstvom, zato smo se leta 2012 odločili, da organiziramo skupno akcijo, poimenovano
Krkin teden humanosti in prostovoljstva. Humanitarna akcija, v kateri je v šestih letih
sodelovalo več kot 6000 krkašev prostovoljcev, je tudi letos ponudila veliko priložnosti za
dobrodelna dejanja. Tako smo znova pomagali številnim ljudem, ki se spopadajo z življenjsko
stisko, pa tudi tistim, ki se soočajo z osamljenostjo. Dobre občutke in izkušnje smo pod
sloganom Tudi dobrodelnost je del nas razširili med številne sodelavce. Letos se je različnih
dejavnosti udeležilo 1200 krkašev, 100 jih je v akciji sodelovalo prvič. Krkini prostovoljci
smo s svojim zgledom pritegnili tudi ljudi v širši družbeni skupnosti, kar dokazujejo nove
dobrodelne akcije, ki jih v regiji organizirajo tudi drugi. Posebej veseli smo, da so se nam tako
lani kot tudi v dobrodelnih dejanjih za en dan pridružili sodelavci iz podjetij in predstavništev
v tujini, in sicer iz Ruske federacije, Španije, Turkmenistana, s Poljske, Češke, Srbije, z
Madžarske, Ukrajine in Nemčije. Letos so sodelovali še iz Romunije, Makedonije,
Kazahstana, Azerbajdžana, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Mongolije in s Hrvaške. Naše
humanitarne geste tako odzvanjajo že v 18 državah.

Letos smo v dobrodelnem tednu zbirali oblačila, knjige, šolske in druge potrebščine za odrasle
in otroke, pomagali na Rdečem križu in Karitasu, darovali kri, pomagali starejšim v 35
Domovih starejših občanov, preživeli čas z varovanci 8 varstveno-delovnih centrov oz. drugih
zavodov in ustanov, zbirali hrano za pse in mačke iz zavetišč ter pomagali pri vzdrževalnih
delih v zavetišču in živalskem vrtu. V tujini pa so sodelavci večinoma sodelovali pri zbiranju
različnih potrebščin in darovanju krvi.

Darovali smo kri

V šestih letih smo krkaši v okviru Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva darovali več kot
670 litrov krvi. Zaposleni v Krki to tudi sicer počnemo zgledno, saj povprečno dvakrat na leto
daruje kri več kot 1000 krkašev, vsako leto pa se družini krvodajalcev pridruži na desetine
tistih, ki to življenjsko pomembno tekočino darujejo prvič. S svojim humanim dejanjem tako
prispevamo k rešitvi marsikaterega življenja. Na povabilo k darovanju krvi se je letos samo v
Sloveniji v času naše dobrodelne akcije odzvalo 275 prostovoljcev, ki so darovali kri v
Ljubljani, Novem mestu, Krškem in Ljutomeru. Kar 45 med njimi jih je kri darovalo prvič.
Samo letos smo v tednu dni darovali 123 litrov te dragocene tekočine.

Zbirali smo potrebščine

V zbiralno akcijo se vsako leto vključi največ krkašev, zato ne preseneča, da smo v šestih letih
zbrali že 19,2 toni oblačil in potrebščin. V letošnji akciji je bila bera potrebščin največja do
sedaj. Na različnih lokacijah Krke po Sloveniji (v Novem mestu, Ljubljani, Krškem,
Ljutomeru, Bršljinu, Šentjerneju in v vseh poslovnih enotah Term Krka) smo zbrali 3,6 tone
oblačil, igrač, obutve, knjig, hrane in drugih potrebščin za odrasle in otroke. Krkini
prostovoljci pa so se spomnili tudi na živali, ki so ostale brez svojih skrbnikov. Tako smo v
minulih dneh zbrali 500 kilogramov pakirane pripravljene hrane za pse in mačke, ki jo bomo
podarili zavetiščem za živali.

Pomagali smo na Rdečem križu in Karitasu

Nekateri sodelavci so se odločili, da bodo k akciji prispevali s pakiranjem živilskih paketov in
sortiranjem zbranih oblačil. Te dejavnosti so potekale na območnem centru Rdečega križa v
Novem mestu in Ljutomeru, Humanitarnem centru v Ljubljani in na Karitasu. Skupaj so na
Karitasu in Rdečem križu Krkini prostovoljci pomagali pripraviti 910 prehrambnih
paketov in pomagali pri razvrščanju 3,5 tone oblačil in drugih potrebščin, zbranih v Krki, za
razdelitev med socialno ogrožene družine in posameznike. V sodelovanju z Rdečim križem pa
so na Dolenjskem prostovoljci pomagali starejšim pri čiščenju njihovih domov.

Pomagali smo starejšim in osebam s posebnimi potrebami

Številni prostovoljci so se tako v Ljubljani, Novem mestu kot tudi Ljutomeru odločili za
pomoč stanovalcem domov starejših občanov po Sloveniji. Tako smo letos v 35 domovih po
Sloveniji zanje pripravili delavnice za boljši spomin in različne ustvarjalne delavnice, jih
spremljali na sprehodih in jim pomagali pri njihovih vsakdanjih opravilih ali pa se z njimi le
pogovarjali, saj prijazna beseda in stisk rok razveselita slehernega človeka in preženeta
osamljenost. V nekaterih domovih je druženje obogatil nastop članov Mešanega pevskega
zbora Krka, Pihalnega orkestra Krka in ansambla ZaSUK. V novomeškem domu starejših pa
smo stanovalce razveselili še s planetarijem, kjer so lahko spoznavali vesolje.

V teh dneh so Krkini prostovoljci obiskali tudi 8 varstveno-delovnih centrov in nekatere
druge zavode (Varstveno delovni center Novo mesto/enota Bršljin, Varstveno-delovni
center/enota Šmihel, OŠ Dragotin Kette Novo mesto, Mladinski dom Malči Beličeve, Center
za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca, Center za usposabljanje, delo in
varstvo Dolfke Boštjančič Draga, Ig in Centru za usposabljanje Elvire Vatovec, Strunjan,
Varstveno-delovni center Ljutomer), kjer smo se družili z varovanci in jim pomagali pri
vsakodnevnih dejavnostih. Varovanci in učenci so tako spoznavali države, kjer posluje Krka, s
prostovoljci igrali različne kvize, izdelovali velikonočne okraske, urejali zeliščni vrt v lončkih
in se učili plesnih korakov na plesnih delavnicah. Številni Krkini prostovoljci so predstavili
svoje veščine in hobije, kot so čebelarstvo, ustvarjanje okraskov in podobno. Krkini gasilci so
se predstavili v enoti Varstveno-delovnega centra v Novem mestu. Za varovance v
Varstveno-delovnega centra v Novem mestu smo organizirali tudi nogometno tekmo. V Centru
za usposabljanje Elvire Vatovec pa smo pripravi pripravili tečaj nordijske hoje in odprto
kuhinjo.

Pomagali smo v zavetiščih

Krkini prostovoljci so se spomnili tudi na živali, ki so ostale brez svojih skrbnikov. Zbrali
smo 500 kilogramov pakirane hrane za pse in muce, ki jo bomo podarili zavetiščem za male
živali. Letos so prostovoljci v Živalskem vrtu Ljubljana pomagali tudi pri čiščenju bazena
morskih levov. Pomagali pa smo tudi pri vzdrževalnih delih v enem od zavetišč za male živali,
saj se zavedamo, da urejena zavetišča odražajo kulturo, razvitost in humanost celotne družbe,
vse živali pa si zaslužijo urejeno bivanjsko okolje.

Na dnevih odprtih vrat skoraj 13.000 obiskovalcev

V soboto, 8. aprila, smo letos na osrednji proizvodni lokaciji Krke organizirali dan odprtih
vrat za 2300 obiskovalcev – slušateljev Univerze za tretje življenjsko obdobje ter za Krkine
sodelavce in njihove družinske člane. Ob tej priložnosti smo jih prostovoljci seznanili s
podjetjem, razvojem in proizvodnjo zdravil ter zanje organizirali ogled Krkinega sodobnega
obrata za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2. Pripravili smo poučna predavanja, jim
svetovali v skrbi za zdravje in organizirali meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi in
holesterola.
V šestih letih akcije smo v Krki le na dnevih odprtih vrat gostili skoraj 13000 obiskovalcev:
otroke iz socialno ogroženih družin, otroke iz šol s prilagojenim programom, slovenske
planince, slovenske gasilce in druge obiskovalce.

Rezultati 2017
​​​1200 krkašev prostovoljcev​
100 se jih je akcije udeležilo prvič.
Zbrali smo 3,6 tone oblačil, hrane, knjig, igrač in drugih potrebščin.
275 krkašev je darovalo več kot 123 litrov krvi.​
45 krkašev je kri darovalo prvič.

Družili smo se v 35 domovih starejših občanov in zanje pripravili različne delavnice in kulturni program.

Na Rdečem križu in Karitasu smo pripravili 910 prehrambnih paketov, razvrščali oblačila in pomagali
starejšim pri čiščenju njihovih domov.

Družili smo se z varovanci 8 delovnih centrov in šol za učence s posebnimi potrebami ter zanje organizirali različne delavnice.

Zbrali smo več kot 500 kg hrane za male živali.

V Krki smo na dnevu odprtih vrat gostili 2300 obiskovalcev – slušateljev Univerze za 3. življenjsko obdobje ter krkašev, njihovih družinskih članov in prijateljev.