FOTO: V Krki profesionalno nad ‘zublje’

FOTO: V Krki profesionalno nad ‘zublje’

-
0 398

V Krki so danes na osrednji lokaciji v Ločni na strehi novega obrata za proizvodnjo trdnih oblik zdravilNotol 2izpeljali vajo s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Z upoštevanjem tehnoloških navodil, z vlaganji v razvoj in izboljšave, z rednimi usposabljanji zaposlenih in s predpisanimi servisnimi vzdrževanji sistemov v Krki zagotavljajo, da je  možnost za nastanek nepričakovanih dogodkov v podjetju zelo majhna. Ker pa se zavedajo, da nevarnost kljub različnim ukrepom obstaja, vsako leto organizirajo skupno vajo s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter praktična usposabljanja zaposlenih za uspešno in varno evakuiranje iz objektov. Letos bodo organizirali in izvedli več kot 30 praktičnih usposabljanj zaposlenih po različnih objektih in organizacijskih enotah.

Za varnost in zdravje zaposlenih ter okoliških prebivalcev skrbijo tudi z vlaganji v opremo, tehnologijo in znanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Visokokakovostna tehnološka oprema, vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite in usposobljena lastna Industrijska gasilska enota in Enota za prvo pomoč jim omogočajo hitro in učinkovito posredovanje ob morebitnih izrednih dogodkih.

Današnji zvoki sirene sistema za javljanje požara tako niso naznanjali pravega izrednega dogodka, ampak so napovedali začetek Krkine požarne vaje, ki je potekala na strehi obrata Notol 2. Po scenariju naj bi zaradi napake zunanjega izvajalca del prišlo do delovne nesreče in požara. Z vajo so preverili učinkovitost in usklajenost operativnih enot za zaščito in reševanje pri skupnem ukrepanju ob morebitnem izrednem dogodku. Posebno pozornost so namenili učinkovitosti delovanja sistema obveščanja, evakuaciji zaposlenih, ukrepanju ob požaru na visokem objektu, uporabnosti osebne in skupinske opreme reševalcev ter reševanju ponesrečenih.

Na vaji so sodelovali člani Industrijske gasilske enote Krke (poklicni gasilci Oddelka za varstvo pred požarom in drugi prostovoljni operativni gasilci), gasilci Gasilsko reševalnega centra Novo mesto, zdravstveno osebje Zdravstvenega doma Novo mesto, člani Krkine Enote za prvo pomoč, zaposleni iz Oddelka za vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja in zaposleni iz navedenih objektov. Prizorišče vaje so zavarovali varnostniki iz Oddelka varovanja, so še sporočili iz Krkine Službe za odnose z javnostmi.