FOTO: V mestu Kolesarju prijazni

FOTO: V mestu Kolesarju prijazni

-
0 128

V Mestni občini Novo mesto je zaživel še en projekt, povezan z varstvom okolja in trajnostno urbano strategijo. Občina je skupaj s partnerji začela s projektom Kolesarju prijazni. V ta namen je pripravila certifikat Kolesarju prijazni oz. Kolesarju prijazno podjetje, ki ga bodo lahko pridobile organizacije na lokaciji Mestne občine Novo mesto.

Mestna občina Novo mesto bo spodbujala zdrav način življenja in krepila zavest o zdravem okolju tudi s pomočjo promoviranja uporabe kolesa za pot v službo, šolo, obisk javnih ustanov, trgovskih objektov in druga opravila. Občina je tudi sama izvedla primer dobre prakse, ki bo služil kot minimalni standard pri uresničitvi kolesarske investicije. V okviru začetka projekta je na lokaciji Seidlova cesta 1 Mestna občina Novo mesto uredila kolesarnico in parkirna mesta za kolesa ter izvedla nakup službenih koles. Dodatno bo za morebitne investitorje izdelala tudi katalog z navodili za izvedbo primerne urbane opreme za kolesarje (parkirišča za kolesa, primerna stojala, oprema za servis koles ipd.). Projekt so danes predstavili župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, direktorica Občinske uprave Mestne občine Novo mesto dr. Vida Čadonič Špelič ter predstavnika partnerjev projekta, Boštjan Pucelj iz Novomeške kolesarske mreže inAndreja Vidrih iz Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine.

Postopek pridobitve certifikata

Prijavitelj (zasebna ali javna podjetja, ustanove ali nevladne organizacije in združenja) v skladu s Pravilnikom za pridobitev certifikata uredi vse potrebne kolesarske investicije. Nato na elektronski naslov kolo@novomesto.si ali na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto odda izpolnjen obrazec. Komisija preveri izpolnjevanje pogojev/kriterijev, tudi na terenu. Če so izpolnjeni vsi kriteriji, navedeni v pravilniku, se prijavitelju podeli certifikat in se ga evidentira v bazo prejemnikov certifikata. Certifikat je potrebno obnoviti na 3 leta.

 

Kriteriji za pridobitev certifikata

1.    Na delovno mesto s kolesom prihaja 10 % zaposlenih.

2.    Organizacija mora imeti na voljo parkirišča za kolesa za vsaj 10 % zaposlenih (v največji izmeni) + 5 % vseh obiskovalcev (povprečno okvirno število obiskovalcev v istem trenutku). Priporočeno je, da je parkirišče za kolo v radiju 50 m od najbližjega vhoda (službenega/uradnega) na delovno mesto, vendar ne več kot 100 m. Organizacija mora imeti vsaj eno kolesarsko parkirišče.

3.    Organizacija mora vsako leto izvesti kolesarski dogodek.

4.    Vsaj en uslužbenec organizacije se mora v treh letih udeležiti izobraževanja.

5.    Organizacija ima za svoje uslužbence na voljo set orodja za hitro popravilo kolesa.

6.    Organizacija (z več kot 30 zaposlenimi) ima eno službeno kolo za potrebe kratkih dnevnih migracij.

Pridobitev certifikata je brezplačna. Prijavitelj pri prijavi ne plača nobenih taks ali pristojbin. Stroške dela komisije krije nosilec certificiranja.