FOTO: V občini Iv. Gorica 207 prvošolčkov

FOTO: V občini Iv. Gorica 207 prvošolčkov

-
0 14

Danes je s poukom v Občini Ivančna Gorica začelo 1586 učencev, od tega je kar 207 učencev, ki so prag šole prestopili prvič. Osnovno šolo Stična s podružničnimi šolami v Višnji Gori, Stični, Muljavi, Krki, Zagradcu in Ambrusu, bo obiskovalo 1188 učencev od tega 158 prvošolčkov med tem, ko bo na Osnovni šoli Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični in Podružnični šoli Temenica pouk obiskovalo 398 učencev, med njimi 49 prvošolčkov.

Sprejem za prvošolčke in njihove starše na šentviški šoli je potekal ob 10. uri, katerega se je udeležil
tudi župan Dušan Strnad. Zbrane je uvodoma nagovoril ravnatelj šole Janez Peterlin, ki je prvošolčkom
zaželel prijetno bivanje v šoli, staršem pa čim boljše sodelovanje z vsemi zaposlenimi v šoli.
Župan Dušan Strnad je v svojem pozdravu povedal: Otroci, ki danes prvič prestopate šolski prag, ste
gotovo polni pričakovanj, morda tudi strahov. Ker pa ste pogumni, se boste hitro vklopili v šolski
sistem in začeli osvajati nova znanja. To znanje potrebujete prav tako kot ga mi vsi, da uspemo v
nadaljnjem življenju. Vsi skupaj pa imamo to srečo, da imamo dobre pogoje za učenje, učiteljice,
učitelje, kuharice, čistilke, hišnika, vse, ki skrbijo za to, da je ta šola tako lepa in prijazna«.

Vsem prvošolčkom in njihovim staršem je še zaželel, da bi drug drugemu stali ob strani, vsi skupaj pa
pomagali učiteljem in drugim delavcem na šoli, da bi bili kar najbolj uspešni. »Želim vam, da ste ves
čas šolanja v Šentvidu zadovoljni in zdravi. » je še zaključil župan. S krajšim zabavnim kulturnim programom so jim dobrodošlico v šoli zaželeli še učenci višjih razredov in Plesna šola Guapa.

Sprejem prvošolčkov v PŠ Višnja Gora
Ob 11. uri se je župan Dušan Strnad udeležil tudi sprejema prvošolčkov na Podružnični šoli v Višnji
Gori, kjer so jih z zelo lepo zaigrano igrico pozdravili vrstniki višjih razredov. 30 prvošolčkov in njihove
starše sta pozdravila ravnatelj OŠ Stična Marjan Potokar ter župan. Ravnatelj je staršem otrok na
kratko predstavil vzpostavljen red, ki ga imajo na šoli. »Na naši šoli imamo ustvarjeno zaupanje drug
drugem, zato morate starši zaupati učiteljem in ne izpodbujati avtoritete učiteljem. Želim vam mirno,
in sproščeno delo v šoli, ki pa bo tudi odgovorno in zahtevno. V šolo hodite otroci in ne vaši starši«, je
še dodal Potokar.

Župan Strnad je v svojem nagovoru otrokom zaželel prijetno počutje in pridobili čim več znanja, pri
katerem jim starši pomagajte. Ob tej priložnosti je še dodal, da je bila v minulem šolskem letu
izvedena energetska prenova šole, za naslednje leto pa je predvidena gradnja prizidka k šoli z novimi
učilnicami. S tem se bodo še izboljšali pogoji za kvalitetno šolanje v Višnji Gori.

Skrb za varnost najmlajših v prometu
O nevarnostih, katerim so izpostavljeni najmlajši udeleženci v prometu, sta otrokom in njihovim
staršem spregovorila predstavnika Policijske postaje Grosuplje Damijan Mišigoj in Igor Mahnič. V prvih
šolskih dneh pa bodo za varen prihod do šolskih središč poskrbeli predstavniki Združenja šoferjev in
avtomehanikov Ivančna Gorica.