FOTO: V Šentrupertu še to jesen obnova ceste

FOTO: V Šentrupertu še to jesen obnova ceste

-
2 250

V Šentrupertu bodo še jeseni dokončali obnovo 390 metrov lokalne ceste od krožišča proti jedru kraja. Prvi del so uredili avgusta, dela pa bodo nadaljevali v prihodnjih tednih. Spodbudna pa je tudi novica, da je Direkcija RS za infrastrukturo začeli s postopki za obnovo še zadnjega odseka dotrajane državne ceste Slovenska vas-Šentrupert.

Avgusta so na 200 metrih lokalne ceste od krožišča mimo križišča za pokopališče in proti središču
kraja zamenjnali celoten ustroj ceste. Najprej so izrezali stari asfalt in izkopali nenosilni tampon, nato
pa dodali nov tampon in položili asfalt, ki naj bi zdržal tudi težo težjih in večjih tovornih vozil. V
sklopu obnove je bil vzpostavljeno tudi meteorno odvodnjavanje padavinskih voda. Končna vrednost
naložbe je nekaj manj kot 49 tisoč evrov. V prihodnjih tednih pa bodo v Šentrupertu začeli
rekonstrukcijo preostalega dela te lokalne ceste do samega jedra v dolžini približno 190 metrov. Tudi
tu bodo vzpostavili meteorno odvodnjavanje, naložba pa je ocenjena na 50 tisoč evrov.

„Z rekonstrukcijo tega dela ceste bomo poskrbeli za precej dotrajan, poškodovan in nevaren odsek
ceste, ki naj bi imel po novem dovolj nosilnosti tudi za težja transportna vozila, ki dnevno prečkajo
Šentrupert in so sicer eden glavnih krivcev za močno poškodovane ceste v kraju. Samega jedra
Šentruperta v tej fazi ne bomo urejali, bomo pa tam sanirali najbolj poškodovane dele,“ je pojasnil
strokovni sodelavec občinske uprave Občine Šentrupert Janko Zakrajšek.

Dela v drugi fazi naj bi se začela konec tega meseca, zaključena pa bodo oktobra. V tem času bo cesta
zaprta, obvoz pa bo urejen in ustrezno označen.

Sicer pa je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo obvestila Občino Šentrupert tudi o začetku
postopka javnega naročila za tretjo, zadnjo etapo rekonstrukcije državne ceste Slovenska
vas-Šentrupert, s katero bo končno v celoti obnovljena že zelo dotrajana državna cesta. Če bo izbor
izvajalca del potekal nemoteno in bodo ugodne tudi vremenske razmere, naj bi državna cesta
Slovenska vas-Šentrupert v celoti dobila novo podobo do prihodnjega poletja.

Občina Šentrupert sicer pripravlja tudi načrt investicijskega vzdrževanja cest v občini za prihodnji
dve leti in če ga bo občinski svet v jesenskem času potrdil, bo sledilo urejanje cest skladno z načrtom.