FOTO: V starem jedru stanovanja za mlade

FOTO: V starem jedru stanovanja za mlade

-
8 1676

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni  in projektantka Maruša Zorec iz podjetja Arrea arhitektura sta danes na rotovžu predstavila idejno zasnovo gradnje sedemnajstih stanovanj v mestnem jedru. Stanovanja namerava mestna občina zgraditi v spomeniško zaščitenih objektih na Glavnem trgu 2 in Dilančevi ulici 3. Mestna občina Novo mesto s tem nadaljuje prizadevanja za oživitev mestnega jedra po končani prenovi.

Osem stanovanj na Glavnem trgu 2 in devet na Dilančevi ulici 3 se bo razprostiralo na približno 2500 m2, velikosti načrtovanih stanovanj pa se gibljejo med 53 in 100 m2. Ocenjena vrednost gradbenih del znaša približno 2,45 milijona evrov (brez DDV), Mestna občina Novo mesto pa bo večji del (2,2 milijona evrov) skušala pridobiti iz evropskega mehanizma Celostnih teritorialnih naložb. V naslednjih tednih bo pridobljeno gradbeno dovoljenje, sledi razpis za izbor izvajalca in izvedba glavnine del v letu 2019.

Župan Macedoni je pojasnil, da bodo pri najemu stanovanj skušali zagotoviti prednost mladim in mladimi družinam, območje pa v prihodnosti razširiti z ureditvijo zalednih objektov na Germovi, kjer med drugim načrtujejo nova stanovanja in vrtec.

Arhitektka Maruša Zorec je novo nastajajoče bivanjsko okolje opisala kot »dnevno sobo« mestnega jedra, ki bo združevala dediščino bogate preteklosti in svežo energijo prenove. Na Glavnem trgu 2 bodo ohranili zasnovo dvonadstropne stavbe z notranjim dvoriščem, skupni imenovalec stanovanj na Dilančevi 3 pa bo skupni zaledni zeleni prostor, na katerega so projektanti orientirali vsa stanovanja.