FOTO: V Veliki Dolini regijsko tekmovanje

FOTO: V Veliki Dolini regijsko tekmovanje

-
0 173

V organizaciji Območnega združenja Rdečega križa Brežice, Občine Brežice in Uprave RS za zaščito
in reševanje, Izpostave Brežice je danes na Veliki Dolini potekalo 23. regijsko preverjanje
usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Na regijskem preverjanju je sodelovalo šest ekip prve pomoči. Preverjanje je potekalo na štirih delovnih
točkah, kjer so člani ekip nudili prvo pomoč poškodovanim ob različnih situacijah.

Tudi letos smo popestrili preverjanje z vzporednimi spremljajočimi aktivnostmi predstavitve dejavnosti
in opreme različnih služb in društev, ki se vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Tako so svojo dejavnost in opremo predstavili:
Prostovoljno gasilsko društvo Velika Dolina, Radioklub Elektron Brežice, Planinsko društvo Brežice,
Kinološko društvo Brežice, Kinološko društvo IZAR, Jamarski klub Brežice, Zdravstveni dom Brežice,
Društvo potapljačev VIDRA Krško, Policijska postaja Brežice, Uprava za obrambo Novo mesto in
Slovenska vojska.

Ekipe prve pomoči so po opravljenem preverjanju usposobljenosti dosegle naslednje rezultate:

1. mesto Nuklearna elektrarna Krško-2
2. mesto Območno združenje Rdečega križa Sevnica I.
3. mesto Območno združenje Rdečega križa Krško
4. mesto Gasilska zveza Sevnica
5. mesto Občina Kostanjevica na Krki
6. mesto Območno združenje Rdečega križa Sevnica II.

Na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, ki bo letos oktobra v Kobaridu bo regijo
Posavje zastopala ekipa prve pomoči Nuklearne elektrarne Krško 2.