FOTO: Veseli december z literaturo in likovnimi deli

FOTO: Veseli december z literaturo in likovnimi deli

-
0 123

Območno združenje RK Novo mesto je za vrtičkarje in učence prve triade osnovnih šol,
razpisalo natečaj za literarne in likovne prispevke na temo Veseli december. Na razpis je
prispelo 48 literarnih prispevkov iz petih osnovnih šol in 332 likovnih del iz treh vrtcev in 15
osnovnih šol. Ocenjevalna komisija je izbrala 5 nagrad iz 5 šol za literarno snovanje in 12
nagrad iz 8 šol za likovno ustvarjanje. Vsi prejemniki so prejeli priznanja, simbolična darila
in vabilo, da preživijo ob delu na OZRK Novo mesto.

Nagrajence in njihove mentorje ter druge goste so razveselili učenci OŠ Center z dramsko
uprizoritvijo po pravljici S. Makarovič Premraženo sonce, pod mentorstvom Urške Vuk in
Teje Zagorc.

Nagrade in priznanja je razglasila predsednica Komisije za mlade pri OZRK Novo mesto,
Gabrijela Kovač, čestitke pa jim je predal tudi predsednik OZRK Novo mesto Marjan Grahut.
Slike in risbe, ki so sodelovale na natečaju bodo razstavljene v prostorih Humanitarnega
centra RK Novo mesto do konca januarja.

Nagrade na literarnem natečaju Veseli december so prejeli:
Lili Kobe, 3.raz., OŠ Brusnice, mentorica: Milena Jaklič
Martin Selak, 3. razred, OŠ Otočec, mentorica: Melita Turk
Neja Smrke, 2. razred, OŠ Toneta Pavčka, mentorica: Darja Gibičar
Simon Jaklič, 2.razred, OŠ Šentjernej, mentorica:
Anže Fabjan, 3. razred, OŠ Šmihel, podružnica Birčna vas, mentorici: Barbara Vidic in Vida
Šter

Nagrade na likovnem natečaju Veseli december so prejeli:
Lara Makovec, 3. razred, OŠ Frana Metelka Škocjan, mentorica: Mateja Korenič
Loti Zupančič, 1. razred, OŠ Dolenjske Toplice, mentorica: Mojca Kranjc
Jaka Zrilič Ferbežar, 3. razred, OŠ Drska, mentorica: Marjeta Simončič
Ula Korent, 1. razred, OŠ Otočec, mentorici: Mojca Miklič in Ditka Zupančič
Martin Selak, 3. razred, OŠ Otočec, mentorica: Melita Turk

Sklad za pomoč ljudem v stiski

Mila Sofrič, 1. razred, OŠ Šentjernej, mentorica: Nada Klemenčič
Tilen Poljanec, 2. razred, OŠ Šmihel, mentorica: Vlasta Močnik Gabrič

Eneja Kladnik, 1. razred, OŠ Šmihel, podružnica Birčna vas, mentorici: Andreja Krnc in
Majda Kolenc
Gal Bartolj, 2. razred, OŠ Šmihel, podružnica Birčna vas, mentorica: Marjanca Šoško
Julija Majde, 2. razred, OŠ Vavta vas, mentor: Robi Ogulin
Luka Logar, 2. razred, OŠ Žužemberk, mentorica: Irena Platiše
Lea Vidmar, 1. razred, OŠ Žužemberk, podružnica Ajdovec, mentorica: Milena Legan