FOTO: Vrtec Pedenjped Kolesarju prijazni

FOTO: Vrtec Pedenjped Kolesarju prijazni

-
0 292

Vrtec Pedenjped je novi prejemnik certifikata Kolesarju prijazni, ki ga podeljuje Mestna občina Novo mesto. Vodstvo vrtca si z različnimi projekti že vrsto let prizadeva za kolesarsko vzgojo malčkov in njihovih staršev.

Župan Gregor Macedoni je ob predaji zasluženega certifikata ravnateljici vrtca Meti Potočnik poudaril: »Poslanstvo, ki ga opravlja Vrtec Pedenjped, je seveda še veliko večje od izpolnjevanja pogojev za pridobitev certifikata. Gre namreč za oblikovanje temeljnih vedenjskih vzorcev in veščin, ki otrokom ostanejo za vse življenje.«

K pridobitvi certifikata lahko pristopijo vse organizacije (zasebna ali javna podjetja, ustanove ali nevladne organizacije in združenja), ki delujejo na območju Mestne občine Novo mesto in izpolnjujejo minimalne kriterije določene s Pravilnikom za pridobitev certifikata. Pridobitev certifikata je brezplačna.

FOTO: Vrtec Pedenjped Kolesarju prijazni
Kriteriji za pridobitev certifikata
1.Na delovno mesto s kolesom prihaja 10 % zaposlenih.
2.Organizacija mora imeti na voljo parkirišča za kolesa za vsaj 10 % zaposlenih (v največji
izmeni) + 5 % vseh obiskovalcev (povprečno okvirno število obiskovalcev v istem trenutku).
Priporočeno je, da je parkirišče za kolo v radiju 50 m od najbližjega vhoda
(službenega/uradnega) na delovno mesto, vendar ne več kot 100 m. Organizacija mora imeti
vsaj eno kolesarsko parkirišče.
3.Organizacija mora vsako leto izvesti kolesarski dogodek.
4.Vsaj en uslužbenec organizacije se mora v treh letih udeležiti izobraževanja.
5.Organizacija ima za svoje uslužbence na voljo set orodja za hitro popravilo kolesa.
6.Organizacija (z več kot 30 zaposlenimi) ima eno službeno kolo za potrebe kratkih dnevnih
migracij.