FOTO: Z izboljšavo bo manj prekuhavanja vode

FOTO: Z izboljšavo bo manj prekuhavanja vode

-
0 182

Prvi del projekta hidravličnih izboljšav dolenjskega vodovodnega sistema, ki obsega nadgradnjo vodarn Stopiče in Jezero, se bliža koncu. Kakovostnejšo pitno vodo bo 45.000 prebivalcev Mestne občine Novo mesto, Občine Straža, Občine Šentjernej, Občine Škocjan in Občine Šmarješke Toplice dobilo sredi tega meseca. Dela na vodarni Stopiče so si včeraj v družbi predstavnikov izvajalca del, podjetja Esotech iz Velenja, ogledali tudi župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in predstavniki Komunale Novo mesto, ki bo upravljala s sistemom.

Župan Gregor Macedoni je ob ogledu gradbišča dejal: »Projekt hidravličnih izboljšav je eden tistih, ki smo mu namenili največ pozornosti v tem mandatu, saj se prebivalci novomeške in sosednjih občin že leta soočamo s tem, da nimamo kakovostne in zanesljive oskrbe s pitno vodo. Veseli me, da se uresničuje za september napovedan zagon ultrafiltracije. S tem lahko napovem tudi obdobje, ko v Novem mestu ne bo treba več prekuhavati pitne vode.«

Direktor Komunale Novo mesto Gregor Klemenčič je k temu dodal: »Vemo, da je projekt ključen, saj je oskrba s pitno vodo eden glavnih problemov v Novem mestu in širše. Na obeh glavnih vodnih virih, kjer zajemamo daleč največ pitne vode za vse naše prebivalce, bomo že v tem mesecu zagotovili neoporečno čisto in bistro vodo, ki jo bomo potem naprej pošiljali do vseh naših uporabnikov.« Pripomnil je še, da bi se sicer tudi v prihodnje utegnili pojaviti primeri motnosti, ki pa bodo zagotovo kratkotrajni, nikakor pa ne bodo več posledica motnosti na vodnem viru, temveč posledica morebitnih okvar na vodovodnem omrežju.

Predsednik uprave podjetja Esotech Marko Škoberne je povedal, da se dela zaključujejo v skladu s terminskim planom in pričakovanji: »Dokončna primopredaja je načrtovana za januar 2017, pitna voda za lokalno okolje pa bo zagotovljena v sredini septembra. Vgrajena je najsodobnejša tehnologija, večkrat testirana v svetu in Sloveniji. Gre za postopek ultrafiltracije, ki je ta trenutek najmodernejši, tako da težav v zvezi z obratovanjem v prihodnosti ne pričakujemo.«

Stekla so tudi dela druge faze projekta, izgradnja cevovodov in vodohranov, ki bodo omogočali večje kapacitetevodovodnega sistema. Zdajšnja kapaciteta trenutno zadošča za slabi dve uri izpada, medtem ko bodo nove kapacitete omogočale 24-urno zalogo pitne vode.

Izvedba celotnega projekta pomeni vgraditev 39.354 m cevovodov (od tega predstavlja hidravlična izboljšava cevovodov 29.761 m in novogradnja cevovodov 9.593 m), izgradnjo dveh vodarn, šestih vodohranov, šestih prečrpališč (od tega tri v okviru vodohranov) in eno črpališče. Vrednost celotnega projekta znaša 17.949.610,98 EUR oz. 22.305.660,13 EUR skupaj z DDV. 85 % oz. 12.956.388,19 EUR bo prispevala Evropska unija iz kohezijskega sklada, Republika Slovenija pa 2.286.421,45 EUR oz. 15 %. Razliko potrebnih sredstev bodo zagotovile sodelujoče občine.