FOTO: Za cesto pri OŠ Semič

FOTO: Za cesto pri OŠ Semič

-
0 33

 

Županja Občine Semič Polona Kambič in direktor družbe Teleg-m d.o.o. iz Ljubljane Milovan Gazibarić sta danes, 30.3.2017, podpisala pogodbo za gradnjo povezovalne ceste pri OŠ v Semiču. Vrednost pogodbe je 188.488,74 EUR z DDV.

Investicija bo financirana s sredstvi proračuna Občine Semič in pa nepovratnimi in povratnimi sredstvi po 21. členu ZFO-1. Dela se bodo izvajala od aprila do predvidoma konca julija 2017. Območje gradnje povezovalne ceste se nahaja v Semiču od osnovne šole, mimo stanovanjskih blokov in športnega igrišča do ulice Pot k Lebici.

Občina je h gradnji povezovalne ceste in avtobusnega postajališča pristopila z namenom zagotovitve večje varnosti šolskih otrok. Avtobusno postajališče za potrebe osnovne šole se trenutno nahaja na izpostavljenem mestu ob prometni državni cesti v Semiču. V neposredni bližini je tudi vrtec in parkirišče za potrebe staršev, ki otroke pripeljejo v vrtec. Ob določenih delih dneva so tako prometne razmere na tem območju zelo neugodne. Trenutna situacija zaradi neurejenih razmer tako predstavlja veliko nevarnost za vse udeležence v prometu, še posebej otroke, ki na avtobus čakajo na improviziranem postajališču.

Poleg ceste v dolžini 260 m bo zgrajen tudi pločnik, javna razsvetljava in pa avtobusno postajališče – obračališče z nadstrešnico. Izvedba investicije bo pozitivno prispevala k izboljšanju prometne infrastrukture v naselju Semič, dvignila raven varnosti šolskih otrok in kakovosti življenja lokalnemu prebivalstvu ter prispevala k boljšemu estetskemu videzu in večji urejenosti okolja.