FOTO: Za športni center na Trebelnem

FOTO: Za športni center na Trebelnem

-
0 486

Dolgoletna želja in pričakovanje bosta uresničena. Trebelno bo do začetka prihodnjega šolskega leta bogatejše za sodobni športni center, dodatne prostore bo dobila tudi tamkajšnja šola.
Naložba je vredna nekaj manj kot dva milijona evrov, pogodba za izvedbo del je bila podpisana danes.

V občini Mokronog-Trebelno se zavedajo, kako pomembna je športna aktivnost za zdrav
razvoj otrok in mladostnikov, vedo pa tudi, da se vse več odraslih vsaj ljubiteljsko ukvarja
s športom. „Z današnjim podpisom pogodbe uresničujemo dolgoletno željo naših občanov
na eni in potrebo šole na drugi strani. Ponosen sem, da nam je uspelo pripraviti
dokumentacijo tako, da bo načrtovana pridobitev okolju prijazna, z nizko porabo energije
in predvsem z visoko uporabno vrednostjo. Prepričan sem, da bo čez eno leto tako v
novih prostorih šole kot v telovadnici že od daleč slišati otroški živ-žav,“ pravi župan
Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver.

Ravnateljica Osnovne šole Mokronog, pod okriljem katere deluje tudi Podružnična šola
Trebelno, Zvonka Kostrevc pa dodaja: „19 otrok v enoti vrtca Mokronožci na Trebelnem
in 61 otrok od prvega do petega razreda podružnične šole danes nima ustreznega
notranjega prostora za izvajanje pouka športne vzgoje in interesnih dejavnosti s področja
športa. Veseli nas, da bomo do novega šolskega leta te prostore pridobili, zagotovo pa
bodo zadovoljni tudi zunanji uporabniki. Športnih društev in rekreativnih športnikov, ki bi
želeli uporabljati to telovadnico v popoldanskem času, namreč na Trebelnem ne manjka.“

Izgradnja Športnega centra Trebelno in dozidava šole na 1200 kvadratnih metrov velikem
območju obsega dozidavo dodatnih prostorov šole za izvajanje pouka, izgradnjo
telovadnice z dvorano in spremljajočimi prostori ter zunanjo ureditev. Načrtovani objekti
so zasnovani tako, da zadoščajo novi področni zakonodaji, ki bo začela veljati s 1.
januarjem, in zahtevam Eko sklada za nepovratne finančne spodbude za skoraj
ničenergijske stavbe v javni lasti. Prav zato in zaradi višjih cen v gradbeništvu je morala
občina prerazporediti sredstva proračuna za leti 2017 in 2018, v katerih je zagotovila
dodatna sredstva za izvedbo projekta. Večji del denarja za naložbo bo namreč zagotovila
občina sama, pomagala pa si bo še s sredstvi 21. člena Zakona o financiranju občin za leti
2017 in 2018, z nepovratno spodbudo javnega razpisa Eko sklada, Fundacije za šport ter
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Pogodbo o izvedbi načrtovane investicije so danes podpisali župan Občine
Mokronog-Trebelno Anton Maver in v imenu izvajalca direktor podjetja Marles hiše
Maribor Božidar Božac kot nosilni partner ter predsednik uprave podjetja CGP d.d. iz
Novega mesta Martin Gosenca kot partner izvajalca. Dela se bodo začela v naslednjih
dneh, dokončana pa morajo biti (vključno s pridobljenim uporabnim dovoljenjem) s prvim
dnem prihodnjega šolskega leta, torej 1. septembra 2018. (LAPEGO)