FOTO: Za ureditev Vrtače 262.000 €

FOTO: Za ureditev Vrtače 262.000 €

-
0 73

Županja Občine Semič Polona Kambič in direktor družbe MENSEL Sistemi in avtomatizacija, d.o.o. iz Ljubljane Darko Grum sta dne 5.7.2017 podpisala pogodbo za ureditev 3. faze komunalne infrastrukture v Poslovno servisni coni Vrtača v Semiču. Vrednost pogodbe je 262.108,34 EUR z DDV.

Občina bo z navedeno investicijo komunalno opremila jugozahodni in severozahodni del Proizvodno servisne cone Vrtača (2,1 ha), saj v njej trenutno ni prostih komunalno opremljenih zemljišč.
Investicija obsega:
– izgradnjo 470 m cestnega omrežja,
– izgradnjo 120 m vodovodnega omrežja,
– izgradnjo 60 m fekalne kanalizacije,
– izgradnjo 488 m meteorne kanalizacije
– izgradnjo 90 m cestne razsvetljave,
– izgradnjo 310 m EKK kanalizacije
– izgradnjo 315 m TK kanalizacije.

Investicija bo financirana s sredstvi proračuna Občine Semič. Občina bo za financiranje investicije sicer koristila tudi povratna (kreditna) sredstva, ki so občinam namenjena po 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1), in sicer v višini 150.353 EUR. Dela se bodo začela izvajati takoj po podpisu pogodbe in bodo zaključena v drugi polovici septembra.