FOTO: Za varnejši in boljši jutri prebivalcev Dolenjske

FOTO: Za varnejši in boljši jutri prebivalcev Dolenjske

-
0 160

Zavarovalnica Triglav z novoletno akcijo Za boljši jutri že četrto leto podpira preventivne projekte
po vsej Sloveniji. Svoje poslanstvo odgovornosti do družbe in ustvarjanja varnejše prihodnosti tako
uresničuje tudi v praksi. Novomeška območna enota zavarovalnice je letos moči za dober namen
združila z Gasilsko zvezo Trebnje. Ta bo finančno podporo izkoristila za nakup najnujnejše gasilske
opreme, ki jo potrebuje pri intervencijah. Gasilci bodo lahko odslej še učinkovitejše in varnejše
opravljali svoje humanitarno poslanstvo.

Zavarovalnica Triglav del svojih sredstev že četrto leto zapored preusmerja v podporo različnim
preventivnim projektom. Letos je med več kot 20 projekti podprla tudi Gasilsko zvezo Trebnje pri
nakupu posebnih gasilskih zaščitnih oblek, ki jih gasilci uporabljajo pri reševanju ob naravnih in drugih
nesrečah.

V Zavarovalnici Triglav tako želijo pomagati več kot 3000 gasilcem oziroma 28 prostovoljnim gasilskim
društvom, ki jih povezuje trebanjska zveza. »V Zavarovalnici Triglav podpiramo projekte, ki imajo
dolgoročni učinek in pripomorejo k izboljšanju življenja v lokalnih skupnostih. Kot pove že ime naše
akcije, je naš cilj lepša, predvsem pa varnejša prihodnost vseh generacij, pri tem pa se povezujemo z
različnimi ustanovami in financiramo programe družbenega pomena,« je ob predaji povedal Edo
Povhe, direktor Območne enote Novo mesto Zavarovalnice Triglav.

Na pomoč za večjo požarno varnost
Po tem, ko je novomeška območna enota vodilne slovenske zavarovalnice v zadnjih letih pomagala
širiti mrežo javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev na Dolenjskem in v Beli krajini, so se tokrat
njene pomoči razveselili v Gasilski zvezi Trebnje.

»Največja dodana vrednost nakupa gasilskih zaščitnih oblek za posamezna prostovoljna gasilska
društva je, da bodo lahko še boljše  izvajala operativne naloge ob naravnih in drugih nesrečah.
Njihova boljša opremljenost pomeni veliko pridobitev tudi za lokalno prebivalstvo, saj se bo s tem
izboljšala požarna varnost na Dolenjskem,« je povedal Anton Strah, predsednik Gasilske zveze
Trebnje. »S to vašo solidarno gesto v Triglavu dokazujete, da se še kako dobro zavedate, da lahko le
dobro opremljen in izobražen gasilec pripomore k zmanjševanju nastanka škode ob požaru ali drugih
nesrečah,« je še dodal.

Četrto leto akcije Za boljši jutri
Novoletna preventivna akcija Za boljši jutri poteka že četrto leto zapored. V zadnjih treh letih je
Zavarovalnica Triglav skozi akcijo podprla že več kot 70 preventivnih projektov po vsej Sloveniji,
medtem ko jih bo letos še dobrih dvajset. V preteklih letih je pomagala številnim gasilskim društvom
po državi, sofinancirala nakup defibrilatorjev, ultrazvočnega aparata in EKG-aparata ter podprla
številne druge projekte na področju zdravstva, civilne zaščite, poplavne in prometne varnosti ter
razvoja in varnosti otrok.