FOTO: Začeli z gradnjo vodovoda

FOTO: Začeli z gradnjo vodovoda

-
0 330

V šentjernejski občini so začeli z gradnjo vodovoda Vrbovce – Rakovnik. Stari obstoječi vodovod je dotrajan in poddimenzioniran in ne zadošča niti za oskrbo pitne vode Rakovnika. Nov vodovod v dolžini približno 350 metrov bo izdelan iz PE cevi premera 110. Obnovljeni bodo vsi obstoječi priključki ter izvedenih bo nekaj novih priključkov, kar obstoječi vodovod ni omogočal. Investicija bo zaključena predvidoma do konca oktobra 2016.

Nadaljuje pa se tudi Rekonstrukcija ceste Šmarje – Pleterje, kjer je cesta trenutno popolno zaprta. Obvoz za vsa vozila je urejen in ustrezno označen. Za osebna vozila: na relaciji Sela – Dol. Stara vas – Šentjernej, za avtobuse: Dolenje Vrhpolje – Dolga njiva – Pleterje.