FOTO: Že 1262 krkašev z NPK

FOTO: Že 1262 krkašev z NPK

-
0 984

V Dvorani Krka v Ločni so pripravili slovesna podelitev certifikatov nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)
99 Krkinim sodelavcem, ki so uspešno končali programe v farmacevtski industriji. V štirinajstih letih je NPK uspešno zaključilo 1262 krkašev. Udeleženci so pridobili nacionalno veljavno listino – certifikat, ki opredeljuje njihovo strokovno usposobljenost za delo v farmacevtski industriji. Krka od leta 2002 edina v
Sloveniji izvaja 6 programov za pridobitev NPK s področja farmacije.

V Krki se zavedajo, da je znanje v ostri konkurenčni tekmi ključ do uspeha, zato od nekdaj vlagajo v
izobraževanje svojih zaposlenih. V več desetletjih sistematičnega izobraževanja so za specifično
delo v farmacevtski industriji usposobili generacije sodelavcev. Vidno mesto v izobraževalnem
procesu ima tudi program NPK, katerega začetki segajo v leto 2000.

V začetni fazi vzpostavljanja takrat povsem novega sistema priznavanja veščin in spretnosti v Sloveniji so vsebinsko in organizacijsko sodelovali tudi Krkini sodelavci. Od leta 2002 pa v Krki organizirajo programe za
pridobivanje 6 nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) na področju farmacevtske industrije. Letos je proces za pridobitev certifikata za NPK v farmacevtski industriji uspešno končalo 99 kandidatov. Med njimi je svoje znanje uspešno dokazalo 21 sodelavcev, ki so zaključili program za procesničarja v logistiki farmacevtske industrije, 36 jih je zaključilo program procesničarja v proizvodnji farmacevtskih učinkovin, 42 sodelavk in sodelavcev pa program proizvodni procesničar v farmacevtski industriji.

Priprava za vsako poklicno kvalifikacijo IV. stopnje zahtevnosti poteka dve leti. Vključuje tako
teoretični del s predavanji kot praktično delo v neposrednem delovnem procesu pod vodstvom
mentorjev, vodij linij, vodij organizacijskih enot ali drugih. Programi so edinstven proces pridobivanja
in potrjevanja znanja, v katerem je osrednji poudarek namenjen spretnostim in veščinam,
pridobljenim na delovnem mestu.

Udeleženci spoznavajo najnovejšo tehnologijo, delovne procese, kontrolne sisteme ter stroge zahteve
integriranega sistema vodenja in zagotavljanja kakovosti pri izdelavi končnih zdravil, učinkovin in
logističnega procesa.

Pridobitev NPK certifikatov prinaša prednosti tako zaposlenim kot podjetju: novo znanje pridobivajo
neposredno v delovnem procesu, čas usposabljanja je v primerjavi s šolskim sistemom precej krajši,
stroški pa so kar trikrat manjši, saj za prenos znanja poskrbijo domači visoko izobraženi in
usposobljeni strokovnjaki. Tako lahko posamezniki, zaposleni v farmacevtski industriji, s pridobitvijo
NPK kvalifikacije učinkoviteje sledijo vedno večjim zahtevam avtomatiziranih delovnih procesov in
se hitreje prilagajajo stalnim spremembam računalniško vodenih tehnologij. Podjetje pa s
potrjevanjem znanja pridobiva delavce z najnovejšim, sodobnim znanjem, spretnostmi in veščinami,
usposobljene za različna dela do stopnje tehnikov.