FOTO: Žuram s prijatelji, ne z drogo!

FOTO: Žuram s prijatelji, ne z drogo!

-
0 116

Preventivni projekt »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« smo v mesecu juniju izvedli še na dveh šolah: OŠ
Bizeljsko (8. 6. 2017) in OŠ Brežice (12. 6. 2017). Pri tem smo skupaj zajeli 93 devetošolcev in, sodeč
po njihovih odzivih, so tudi tokrat naše preventivne aktivnosti zelo lepo uspele in bile dobro sprejete.
Naj spomnimo, da je »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« projekt, ki ga Mladinski center Brežice skupaj z
zunanjimi izvajalci (CSD Brežice, ZD Brežice in PP Brežice) izvajamo že vse od leta 2004 na vseh
osnovnih šolah (v 9. razredih) brežiške občine, in katerega glavni cilj je informiranje in ozaveščanje
mladostnikov na temo droge in zasvojenosti nasploh (kemične in nekemične vrste zasvojenosti).
Tako se je v letošnjem šolskem letu 2016/2017 našega programa udeležilo skupaj 190 devetošolcev
iz sedmih osnovnih šol: OŠ Pišece, OŠ Velika Dolina, OŠ Dobova, OŠ Cerklje ob Krki, OŠ Artiče, OŠ
Bizeljsko in OŠ Brežice. Preventivni program je na vseh šolah potekal tako, da so bili učenci v prvem
delu programa (1. in 2. šolska ura) deležni krajših strokovnih predavanj s področja sociale, zdravstva in
policije, v drugem delu (3., 4. in 5. šolska ura) so sledile preventivne delavnice, ki so jih vodili
usposobljeni prostovoljci mladinskega centra.

Poleg predavanj so še posebej dobro bile sprejete preventivne delavnice, ki so potekale v zelo
sproščenem vzdušju ter interaktivno v obliki pogovora in različnih socialnih iger. Tisto, kar je bilo
mladostnikom še posebej všeč (kot so zapisali v anonimni anketi, ki so jo izpolnili ob koncu naših
srečanj) je bilo to, da smo se odprto pogovarjali, si izmenjali razmišljanja in izkušnje, da so bila
njihova mnenja slišana in tudi oni sami sprejeti takšni kot so (torej brez sodb, moraliziranja ipd.), da
na delavnicah niso bili prisotni njihovi učitelji, da je bilo sproščeno, tudi zabavno, veliko smeha, da so
izvedeli nekaj novega, in tudi, da so vredni in pomembni ter da je največ odvisno od njih samih, kako
bo dalje tekla njihova življenjska pot.

Zahvaljujemo se vsem, ki so na kakršen koli način pripomogli pri izvedbi projekta: predavateljem iz
Centra za socialno delo Brežice, Zdravstvenega doma Brežice in Policijske postaje Brežice;
prostovoljcem iz mladinskega centra; hvala vsem šolam za prijazen sprejem, predvsem pa
devetošolcem za sodelovanje in krasno izkušnjo tudi za nas. Želimo jim lepe počitnice in uspešen
prehod na srednjo šolo. Z »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« pa nadaljujemo v naslednjem šolskem letu
z novo generacijo devetošolcev. Pa srečno vsem in uživajte v poletju!

Za McB zapisala: mag. Danijela Švajger, univ. dipl. soc.