FOTO: Zveza za Dolenjsko ima predsednico

FOTO: Zveza za Dolenjsko ima predsednico

-
2 575

Zveza za Dolenjsko je v sredo, 12.9.2018, na svojem 4. Kongresu izvolila novo predsednico stranke Alenko Muhič ter ostale funkcionarje in organe stranke: 21 članski Glavni odbor, 9 članski Izvršilni odbor, častno razsodišče in nadzorni odbor. Za podpredsednike so bili imenovani: Štefan David, Mira Retelj in Andrej Kastrevec.

Vsi izvoljeni funkcionarji so s svojim dosedanjim delovanjem dokazali, da premorejo dovolj strokovnega znanja, izkušenj in poznavanja področij delovanja občine, da bodo s svojim delom lahko nudili ustrezno pomoč in podporo našim občanom.

Kongresa se je udeležila večina dolgoletnih članov, razveseljiv pa je bil velik vpis novih članov, s čimer stranka dokazuje, da ima v okolju svojega delovanja še vedno veliko podporo. Tudi v prihodnje želimo ohraniti izkazano zaupanje in ga graditi naprej. Stranko pa želimo v prihodnje približati tudi mlajšim generacijam in jih aktivno vključiti v delovanje.

S programom za obdobje 2018 – 2022 se bo nadaljevala pot uresničevanja ciljev stranke. Zagotavljalo se bo kakovostno bivalno, delovno in družbeno okolje.  Skupaj z vami se bo pred volitvami oblikovalo konkretne in uresničljive projekte, ki bodo spodbujali skladen trajnostni razvoj, uravnotežen znotraj vseh področij.

Stranka ZZD je odprta za predloge pri soustvarjanju vizije za dobro vseh Novomeščanov in pripravi kvalitetnega, razvojno naravnanega programa naše občine, s katerim bo nastopila na letošnjih občinskih volitvah, ki bodo v novembru. Na volitve prihaja močna in okrepljena, z zmagovalno mentaliteto, so še zapisali v Zvezi.