Goljufija s stečajem za več kot 1 mio €

Goljufija s stečajem za več kot 1 mio €

-
2 1954

Novomeški kriminalisti so obravnavali sum storitve kaznivega dejanja in po kriminalistični preiskavi na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem po 226. členu KZ-1. Za upnike gospodarske družbe z območja Bele krajine je s kaznivim dejanjem nastala premoženjska škoda v višini preko milijona evrov. Kazensko ovadbo so podali zoper 52-letnega in 41-letnega osumljenca iz Bele krajine, 29-letnega osumljenca z območja
Ljubljane in gospodarsko družbo iz Metlike.

Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da je 52-letni moški, kot odgovorna oseba družbe iz Bele krajine, v dogovoru z 41-letnim moškim v letu 2010 ustanovil novo družbo, registrirano za opravljanje enake dejavnosti in sicer cestni tovorni promet in poslovanje prve družbe postopoma prenašal na
novo družbo. Na ta način je slabšal premoženjsko stanje družbe, katera ob številnih dolgovih v drugi polovici leta 2011 ni imela več prilivov. Z namenom, da dolgovi ne bi bili plačani, je v začetku leta 2012 celoten
poslovni delež prodal 29-letnemu moškemu iz Ljubljane, vedoč da ta s poslovanjem ne bo nadaljeval in bodo tako nastali pogoji za izbris družbe. To je bilo na predlog izvršitelja v izvršilni zadevi tudi izvedeno in
posledično upniki niso bili poplačani. Upniki so v postopku stečaja nad premoženjem izbrisane družbe priglasili terjatve v višini 1.082.587,78 evrov.

Čisti poslovni izid nove družbe, od ustanovitve dalje, predstavlja protipravno premoženjsko korist, saj bi morala navedeni dobiček prejeti prva družba, s čimer bi vsaj delno poplačala svoje upnike. Okrožnemu
državnemu tožilstvu v Novem mestu je bila podana pobuda za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi, ki ji je sodišče sledilo in izdalo sklep za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem
premoženjske koristi v višini 127.034 evrov. Za navedeno dejanje se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.