Gospodarstvo

0 226
V Kočevju so danes položili temeljni kamen za novo tovarno robotov Yaskawa. Zaposlitev bo dobilo od 150 do 200 ljudi. Celotna naložba v evropsko...
Gospodarstvo

0 271
Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) je danes na Otočcu izvedla, tokrat jubilejni, 10. dan ravnanja s človeškimi viri z naslovom Izzivi zagotavljanja učinkovitih...
Gospodarstvo

14 2670
Kot smo izvedeli se je v novomeškem Revozu v petek pozno popoldne zaustavil del proizvodnje. Tudi nočna izmena delavcev, vsaj montaže, ponoči ni odšla...
Gospodarstvo

0 779
V Krki so danes mladim raziskovalcem podelili Krkine nagrade za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega...
Gospodarstvo

15 1675
V Krki v skrbi za zdravje in varnost svojih zaposlenih kakor tudi skrbi za varnost lokalnega prebivalstva ter  naravnega okolja, v katerem živijo in delujejo, redno skrbijo za usposobljenost in pripravljenost na morebitne naravne in druge nesreče. Z upoštevanjem tehnoloških navodil, z vlaganji v razvoj in izboljšave, z rednim  usposabljanjem zaposlenih in s predpisanim servisnim vzdrževanjem sistemov zagotavljajo, da je možnost za nastanek nepričakovanih dogodkov v podjetju zelo majhna. Ker pa se zavedajo, da nevarnost kljub različnim  ukrepom obstaja, vsako leto na vseh svojih lokacijah po Sloveniji izvajajo redne požarne in evakuacijske vaje, s katerimi preverjajo svojo pripravljenost in usposabljajo zaposlene. Na vajah sodelujejo tudi lokalne gasilske enote ter zdravstvene službe.Današnji zvoki sirene na osrednji lokaciji v Ločni tako niso naznanjali pravega izrednega dogodka, ampak so  napovedali začetek še ene od Krkinih požarnih vaj, organizirane v mesecu požarne varnosti. Na vaji so  sodelovali člani Industrijske gasilske enote Krke (poklicni gasilci Oddelka za varstvo pred požarom in drugi  prostovoljni operativni gasilci), gasilci Gasilsko reševalnega centra Novo mesto, zdravstveno osebje  Zdravstvenega doma Novo mesto, člani Krkine Enote za prvo pomoč, zaposleni iz Krkinega obrata Sinteza 4  ter varnostniki iz Oddelka varovanja. V soboto, 14. oktobra, bo sirena naznanila še požarno vajo v Krkinem obratu v Ljutomeru, zadnji teden oktobra pa v obratu v Krškem. V obratih v Šentjerneju, Bršljinu in Gotni vasi  pa so vaje izpeljali v prvi polovici leta.Letos bodo tako organizirali in izvedli več kot 35 praktičnih usposabljanj zaposlenih v različnih objektih na  svojih lokacijah v Sloveniji. Za varnost in zdravje zaposlenih ter okoliških prebivalcev pa redno skrbijo tudi z  vlaganji v opremo, tehnologijo in znanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.  Usposobljeni lastni enoti – Industrijska gasilska enota in Enota za prvo pomoč jim omogočajo hitro in učinkovito posredovanje ob morebitnih izrednih dogodkih.Namen današnje požarne vaje v obratu Sinteza 4 je bil preveriti učinkovitost in usklajenost Krkinega  varnostnega sistema ter operativnih enot za zaščito in reševanje pri skupnem ukrepanju ob morebitnem  izrednem dogodku. Posebno pozornost so namenili učinkovitosti delovanja sistema obveščanja,  evakuaciji  zaposlenih, ukrepanju ob požaru, uporabnosti osebne in skupinske opreme gasilcev in reševalcev ter  reševanju ponesrečenih. Z vajo so preverili tudi, ali imajo zaposleni vsa potrebna znanja za pravilno ravnanje v primeru resnične nevarnosti, saj se zavedajo, da bodo le tako lahko zagotovili največjo možno varnost ob resničnem nepričakovanem nevarnem dogodku.