ZGVM vesel obnove mesta, manj pa s potekom obnove

ZGVM vesel obnove mesta, manj pa s potekom obnove

-
3 860

Obnova novomeškega starega jedra se bo začela prihodnji ponedeljek, torej 18. septembra. Tega se veselijo tudi v Zavodu grem v mesto, vendar pa s potekom niso najbolj zadovoljni.

V Zavodu Grem v mesto s potekom obnove nismo zadovoljni. Še manj pa smo zadovoljni s komunikacijo s strani investitorja, to je MONM. Edina komunikacija s strani občine glede poteka prenove je bilo povabilo na sestanek 29.8.2017, kjer smo izvedeli, da se zelo verjetno zapira celotno mestno jedro. Kar je bila čisto nova informacija in v nasprotju z vsemi, ki smo jih uspeli pridobiti pred tem in ki jih je župan podal ob raznih priložnostih. Nazadnje na tiskovni konferenci ob podpisu pogodbe z izvajalcem del. Zato smo od tega sestanka naprej na občino in pristojne pošiljali predloge in vprašanja. Razen pavšalnih odgovor nismo prejeli nobene konkretne informacije.

Naslednji kontakt s strani MONM je bil v petek 8.9., ko smo v poznih popoldanskih urah prejeli mail – elaborat za zaporo mesta. Pozvali so nas, da lahko svoje komentarje predamo do ponedeljka 11.9., do osme ure zjutraj .
Elaborat nas je zelo presenetil, saj se je izkazalo, da so resnične predpostavke o zapori celotnega Glavnega trga od začetka prenove. Čeprav nam je župan v zadnjem odgovoru v mailu, ki nam ga je poslal v petek 8.9. ob 16.00, torej tri ure pred poslanim elaboratom, zapisal, da so izjave, da bo Glavni trg že od začetka prenove v celoti zaprt, neresnične.

Poslovni subjekti se obnove veselimo, saj se zavedamo, da jo mesto nujno potrebuje, zato želim biti konstruktivni. Želimo, da bi skupaj našli rešitev, ki bo omogočala prenovo mesta v zastavljenih strokovnih in časovnih okvirih in hkrati preživetje poslovnih subjektov v mestu. Zato smo na poslani elaborat, ki zelo kruto posega posega v dostopnost celega Glavnega trga takoj od začetka prenove, v za poslovne subjekte zelo občutljivih mesecih, podali svoj predlog poteka gradbenih faz, ki so podobne fazam, ki so jih z MONM predstavili lani jeseni.

Saj glede na to, da je po predlaganem elaboratu in poteku del, Glavni trg pretežni del prenove nedostopen za dostavo in zelo oteženo dostopen za obiskovalce in prebivalce od samega začetka, se z njim ne moremo strinjati. Še posebej, ker po našem mnenju, kot že rečeno, obstaja bolj prijazna rešitev za vse deležnike Glavnega trga. Ki jo pošiljamo v nadaljevanju.

Podali smo pomisleke in vprašanje GLEDE PREJETEGA ELABORATA:

– Elaborat pušča odprtih precej vsebinskih vprašanj.

– Dejstvo je, da ni rešena dostava oz. dostop za vse poslovne subjekte in prebivalce od Glavnega trga 8 do Glavnega trga 29. To je 32 poslovnih subjektov in kar nekaj prebivalcev. Upamo, da ne pričakujejo, da bomo v prazničnih mesecih, ko je največ dostav in najbolj neugodno vreme, robo na vozičkih vozili ali nosili od gostišča do npr. Kavarne? Ali pa od Kandijskega mostu do L’Occitaine-a?

– Iz elaborata tudi ni razvidno, ali bi bilo z začetkom uveljavitve prometnega režima iz elaborata, že vzpostavljeno krožišče v Kandiji in vsaj kozmetično urejeno parkirišče v Kandiji, ki bo v času prenove glavno parkirišče za obiskovalce, stanovalce in zaposlene.

– Nerazumljivo je tudi, zakaj se ukinjajo parkirišča na Rozmanovi, saj bo dostop za tovornjake na gradbišče in z gradbišča preko Kandijskega mostu.

– Iz elaborata ni razvidno, kako bo poskrbljeno za kolesarje.

– Iz elaborata ni razvidno, kako bo urejeno praznjenje Dnevno nočnih trezorjev  (DNT) za banke. Gre namreč za odvoz gotovine, ki je ne morejo nositi peš čez ulice.

– Kako bo dostopna Glasbena šola?

– Elaborat zanemarja tudi, da bosta glede na smer prometa na Jenkovi in Detelovi ti dve ulici nedostopni, nedostopen bo tudi del Šolske. Elaborat zaenkrat ne predvideva spremembe smeri.

– Elaborat ne ponuja nobenih časovnih informacij, kdaj naj bi bil začetek del in koliko časa naj bi torej trajal prvi del in koliko drugi del faze 1?

In predlagali bolj prijazno verzijo poteka prenove

Prosili smo, da naš predlog preučijo vsebinsko in strokovno in dopisali, da če obstajajo kakršnikoli strokovni, vsebinski ali časovni zadržki, bi prosili, da nam jih sporočijo.

Zavedati se je namreč potrebno, da so za trgovce zadnji meseci leta zelo pomembni, predvsem december in da je dobro poslovanje v tem času preživetvenega pomena. Zato si želimo, da se faze prenove vzpostavijo drugače in sicer kot je prikazano na sliki:

ZGVM vesel obnove mesta, manj pa s potekom obnove

Predlagane faze obnove so:

1. faza (1) dela na Pugljevi in zgornjem delu Glavnega trga ob Mladinske knjige do vodnjaka
želimo, da mesto ostane prevozno dokler je mogoče, sploh v poznojesenskih in zimskih mesecih, ki so za poslovne subjekte kot prebivalce vitalnega pomena, saj je takrat za trgovine (sploh december) najbolj donosen čas in hkrati najbolj neprijeten za gibanje na prostem. Tako je zelo pomembno, da je urejena nemotena dostava tako robe kot drv in ostalih življenjskih potrebščin. V času, ko je vreme najmanj prijazno in noči najdaljše tako ostane dostop do Glasbene šole in ostalih objektov ter prebivališč v zalednih ulicah: Jenkova, Detelova, Frančiškanski trg, Šolska.

Hkrati pa se med to fazo pridobi dovolj časa za vsaj kozmetično ureditev parkirišča v Kandiji (zravnanje terena, označitev parkirnih mest in nujno osvetlitev) in predvsem krožišča v Kandiji, saj je sedaj prepovedano zavijanje na Kandijsko parkirišče za vse, ki se pripeljejo iz smeri Žabja vas, torej je zaenkrat polovici prebivalstva onemogočeno parkiranje na Kandijskem parkirišču pa tudi za to, da se dodela predlagan elaborat zapore spodnjega dela Glavnega trga z vsemi podrobnostmi o poteku zalednih ulic, da bo omogočena dostava in dostop na čim večjem področju, ter gibanju peščev in kolesarjev

2. faza (2) dela na spodnjem delu Glavnega trga in na Rozmanovi hkrati
ko je zaprt spodnji del Glavnega trga in se zapira uvoz v mesto, ni bistvenega pomena, če je hkrati zaprt tudi del Rozmanove, hkrati pa je končana 1. faza, ki omogoča dostavo po zgornjem delu Glavnega trga preko ulice med tržnico in gostiščem. In gostinske terase lahko že »normalno« obratujejo, hitro se lahko uredi tudi vogal okoli Situle in tako dostop do zalednih ulic, ter vogal okoli Mladinske knjige za dostop na Jenkovo ulico

3. faza ureditev križišča pri Kandijskem mostu
v zadnji fazi se uredi še križišče pri Kandijskem mostu, takrat bodo že toplejši meseci, ljudje se bodo že malo navadili na parkiranje v Kandiji in bo lažje organizirati življenje v mestu v času, ko ne bo možen niti uvoz niti izvoz, dostava pa bo lahko urejena po celem Glavnem trgu in Rozmanovi, saj bosta končani fazi 1 in 2, tako da se uredi možnost zavijanja levo in desno s ceste, ki na Glavni trg pripelje med tržnico in gostiščem, dostopna bo tudi Glasbena šola in ostali objekti v zaledju mesta.

In dopisali željo po tem, da nas in naše potrebe obravnavajo resno. Predlagan elaborat tako vsebinsko kot način dostave ( torej da nam strokovni elaborat pošljejo v petek popoldne z rokom za pripombe do ponedeljka ob osmih zjutraj na elektronski naslov višjega svetovalca za promet, brez kakršnekoli vsebinske razlage) namreč tega ne izkazuje. Zato smo želeli mnenje izvedbene stroke ali potek prenove oziroma faze prenove po našem predlogu, kakorkoli strokovno, vsebinsko ali časovno ogrožajo izvedbo projekta.

Za nas poslovne subjekte, je lahko razlika med potekom prenove po predlaganem planu ali po našem, razlika ali kot poslovni subjekti preživimo ali ne.

Na naš predlog in pomisleke smo do sedaj prejeli le odgovor višjega svetovalca za promet in sicer: “Hvala za poslano e-pošto. Vsebino bomo obravnavali. Prometna ureditev bo izvedena tako, da bo omogočala varno in kar najhitrejšo izvedbo obnovitvenih del.”

Upamo, da bomo več informacij izvedeli danes, 13.9.2017 ob 19.15 na Rotovžu, ko občina na našo zahtevo pripravlja predstavitev poteka prenove za poslovne subjekte.
Na vas pa se poleg vabila na današnjo predstavitev obračamo tudi, ker bi želeli, da ste seznanjeni tudi z našim razočaranjem in stisko, saj je kar naenkrat, zaradi nepremišljenih odločitev, ogroženih cca 200 delovnih mest na Glavnem trgu.
In v upanju, da bomo tudi kot javnost premogli razumevanje situacije celotnega Glavnega trga in da bomo na situacijo znali pogledati z več perspektiv. In da bomo od pristojnih znali zahtevati, da se tako velikega projekta lotijo z odgovornostjo do vseh deležnikov Glavnega trga in da je prioriteta projekta dobro izvedeno delo s čim manj škode za vse vpletene in ne samo datum končanja. Saj si po prenovi verjetno nihče od nas ne želi še bolj praznega Glavnega trga, kot je že sedaj.
Najbolj boleče pa je, da bomo denarni prihranek, ki ga izpogajala MONM pred podpisu pogodbe z izvajalcem, sedaj plačali poslovni subjekti na Glavnem trgu, saj naj bi bilo sedaj vse v zvezi s potekom del podrejeno zahtevam izvajalca glede na znesek in roke v podpisani pogodbi, so še sporočili iz Zavoda Grem v mesto.