Hribarju glas, v Beli Cerkvi ponovitev volitev

Hribarju glas, v Beli Cerkvi ponovitev volitev

-
0 895

Takšne drame kot je v Šmarjeških Toplicah po županskih volitvah v Sloveniji še ni bilo. Po drugem krogu so se strasti povsem razplamtele. Oba kandidata za župana: Marjan Hribar in dosedanja Županja Bernardka Krnca, sta po zadnjem štetju glasov oz. glasovnic po pošti, imela enako število glasov.  Oba pa sta vložila ugovor, Hribar dva. In danes se je še enkrat sestala občinska volilna komisija, ki pa je priznala še en glas Marjanu Hribarju.  Komisija mu je namreč priznala glas z glasovnice, sprva zavržene kot neveljavne, kjer naj bi se volivka podpisala pod Hribarjevim imenom, ni pa obkrožila številke. Poleg tega so odločili, da bodo na volišču v Beli Cerkvi ponovili volitve.

Ugovor Krnčeve je komisija zavrnila kot neutemeljen. Drugi Hribarjev ugovor se je nanašal na domnevne nepravilnosti na volišču v Beli Cerkvi, kjer naj bi prišlo do takšnih nepravilnosti, ki bi lahko bistveno vplivale na volilni izid, zato se je volilna komisija odločila za ponovitev volitev na omenjenem volišču. Predvidoma bodo 16. decembra.