Jurjevanje z najmanj odpadki

Jurjevanje z najmanj odpadki

-
0 44

Letošnji 54. folklorni festival Jurjevanje v Beli krajini, ki je potekal od 21. do 25. junija v Črnomlju, je
prva slovenska prireditev z manj odpadki po smernicah Zero Waste Slovenije, katere nacionalna
organizacija je društvo Ekologi brez meja, s katero je organizator prireditve RIC Bela krajina tuddi
sodeloval. Zdaj je že znano, ali je festival Jurjevanje v Beli krajini postal tudi prva slovenska prireditev
brez odpadkov.

Da je Jurjevanje sploh postalo prireditev z manj odpadki, je organizator RIC Bela krajina uvedel
organizirane javne prevoze, električna vozila za organizatorje, obveščal javnost o ukrepih in spodbujal
k sodelovanju ter k uporabi mobilnih naprav za informiranje o prireditvi, zmanjšal količino tiskovin,
plastificiral tiskovine za večkratno uporabo, uporabil princip ponovne uporabe pri ustvarjalnih
delavnicah, uvedel prodajo večnamenskih vrečk in bidonov, uporabo pribora, kozarcev za večkratno
uporabo in ponudbo hrane lokalnega izvora.

RIC Bela krajina je namero o kandidaturi za naziv prva prireditev brez odpadkov v sredini aprila
sporočil tudi JP Komunala Črnomelj, ki je idejo o projektu sprejela in podprla. Sledili so delovni
sestanki, izobraževanje o Zero Waste prireditvah, usklajevalni sestanki in izobraževanje prostovoljcev
in članov ekipe na terenu ter podpis Zero Waste zaveze skupaj z Občino Črnomelj in Komunalo
Črnomelj.

Osnovni, a poglaviten cilj je bil znižati skupno količino odpadkov za 30% glede na prejšnje leto in 90%
skupne količine zbranih odpadkov ločiti po frakcijah. Za dosego teh ciljev so bili postavljeni pitniki
vode na prizorišču festivala in namestitev ekoloških otokov ter dogovorjen način praznjenja le teh.

Nameščeni so bili 4 pitniki in 1 razvodna baterija s pipami in koritom v zaodrju za nastopajoče. Po
končani prireditvi 2 pitnika ostajata v starem mestnem jedru Črnomlja za potrebe občanov. Količina
plastenk je bila zanemarljivo majhna, kar je rezultat pitnikov in bidonov. »Proti pričakovanju so bili
pitniki po končani prireditvi nepoškodovani, odzivi obiskovalcev pa pozitivni,« je zadovoljno izpostavil
direktor javnega podjetja Komunala Črnomelj, g. Samo Kavčič.

Na prizorišču festivala je bilo nameščenih 7 »mini eko otokov« s po štirimi 120 l posodami. Ločeno se
je zbiralo preostanek komunalnih odpadkov, odpadno embalažo, papir in steklo. Ponudnikom
gostinskih storitev so bile razdeljene vreče za biološke odpadke. Nameščeni so bili tudi 3 eko otoki s
1100 l kontejnerji, v katere so med festivalom prostovoljci ter ponudniki gostinskih storitev praznili
vsebino iz 120 l posod. Te kontejnerje so delavci komunale vsako jutro izpraznili ter počistili njihovo
okolico. Odpadki so se na PCRO Vranoviči tehtali ter začasno deponirali na posebnem mestu.

Skupna masa vseh zbranih odpadkov je bila 720 kg. Ocenjena teža odpadkov v minulem letu je bila
okrog 1100 kg. Organizatorju RIC Bela krajina je torej uspelo skupno količino odpadkov zmanjšali za
35% in doseči del cilja. Drugi del cilja, ki narekuje, da mora biti preostanka odpadkov le 10% oz. da je
vsaj 90% odpadkov ločenih po frakcijah, pa žal ni bil dosežen. Ločeno je bilo zbranih namreč le 65%,
kar pa je glede na predhodna leta odličen rezultat.

Skupna količina odpadov je bila največja v nedeljo (predvsem preostanka odpadkov), v to količino so
všteti tudi odpadki generalnega čiščenja po končani prireditvi, med katerimi so tudi takšni, ki niso
nastali zaradi same prireditve in ki kvarijo rezultat.

Organizator se zaveda, da ostaja prostor za izboljšave. »Kljub vsej podpori, pripomočkom in
usposabljanju prostovoljcev in infrastrukturi, je bilo v uporabi še vedno precej plastičnih kozarcev za
enkratno uporabo, tako med preostankom odpadkov kot v odpadni embalaži, kar je posledica slabše
pozornosti pri ločevanju oz. nesledenja dogovoru s strani določenih gostinskih ponudnikov,« je
opozoril koordinator projekta Zero Waste prireditve, g. Kristian Asani, in doda: »Na tem področju
imamo možnost zmanjšati skupno količino odpadkov in povečati delež ločeno zbranih«.

Najslabše ločeni so bili biološki odpadki. V uporabi so sicer bili bio razgradljivi krožniki in pribor, a je
vseeno bilo med biološkimi odpadki veliko odpadne plastične embalaže in papirja, kar ponovno kaže
na nedoslednost nekaterih ponudnikov gostinskih storitev.

Direktor RIC Bela krajina g. Peter Črnič povzema rezultate projekta: »Kljub temu, da del cilja zaveze
Zero Waste nismo dosegli, smo vseeno z doseženim zadovoljni, saj je napredek glede na predhodna
leta ogromen. Ker imamo priložnosti za izboljšavo, ki so realno dosegljive, bomo prihodnje leto s
projektom nadaljevali.«

»Želeli bi se zahvaliti vsem obiskovalcem 54. festivala Jurjevanje v Beli krajini ter gostinskim
ponudnikom hrane in pijače, ki so izvrstno sledili pravilnemu ločevanju odpadkov. Po zaključku
festivala na prizorišču praktično ni bilo smeti. Takšno doslednost bi si želeli tudi od parih gostinskih
ponudnikov, ki pa žal niso upoštevali dorečenih smernic in ukrepov, saj bi le na tak način dosegli 90%
pravilno ločenih odpadkov in tako postali prva slovenska prireditev brez odpadkov,« zaključuje misli
direktor RIC Bela krajina.